Siinä minä istun ja odotan kun teknologia valuu loppukäyttäjien käytettäväksi. Hidasta on! Kuva: Pixabay

#336: Liian hidasta!

Aika kuluu liian nopeasti. Tai sitten asiat tapahtuvat liian hitaasti. Jännä juttu, että hämäläinen sanoo tämän, mutta kyllä ei teknologia ja uudet keksinnöt tule tarpeeksi nopeasti ihmisten hyötykäyttöön!

On olemassa vaikka ja mitä. On etäpalveluita, robotiikkaa, keinoälyä, virtuaalitodellisuutta ja lisätyn todellisuuden hyödyntämistä opetuskäytössä. Missä on se tulevaisuusyksikkö, mikä sairaala perustaa ensimmäiseksi tulevaisuuden yksikön, foliohattujen oman henkisen kodin?

Mikä sairaala ensimmäiseksi osaa arvostaa ja nostaa työnantajan ominaisuudessa meidät tulevaisuusorientoituneet teknologiasta intoutuvat hoitajat ja lääkärit keskiöön ja hyödyntää kaiken innovatiivisuuden ja luomisenergian?

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Mikä sairaala innostaa ensimmäiseksi potilaitaan innovoimaan ja muotoilemaan palveluprosessia kanssaan, kehittämään etäpalveluita ja keinoälyn käyttöä asiakas- ja potilasviestinnässä esimerkiksi? Vai - Onko tämänmoisia sairaaloita tai yksiköitä jo, ilmoittautukaa ja tehkää minut iloiseksi! 

Tuntuu siis, että teknologian apu rientää liian hitaasti sinun, potilaan hyödyksi sekä meitä, hoitajia ja lääkäreitä auttamaan.

Kuussa on käyty jo 1960-luvulla (näin minulle on kerrottu). Ihminen hyödyntää sairaalaprosesseissa vielä kynää ja paperia, fakseja... Puuttuuko rohkeus vai mikä on esteenä sille, ettei hyvä renki -teknologia- ole nopeammin meidän ja potilaiden / asiakkaiden käytössä?

Vaan mitäpä jos se teknologian ihme nyt tulisi sairaalan päivystykseen ja osastolle. Oletko sinä valmis muuttumaan ja omaksumaan ehkäpä aivan uudet toimintatavat? Oletko valmis luopumaan printterin tai tarratulostimen kanssa taistelusta? Oletko valmis uudenlaiseen potilaskulkuprosessiin, jossa osaprosessit vaihtavatkin kenties paikkaa? Mitäpä jos asia, joka tehtiin ennen aina siinä prosessin alussa, tehdäänkin nyt prosessin lopussa? Tai jopa, jos potilas tekeekin sen ennen sairaalaan tuloa, itse? Mindblowing! 

Ei se ole aina se, etteikö tekniset ratkaisut ole saatavilla tai niitä ei ole rohkeus hyödyntää. Monesti me itse olemme kehityksen pullonkaulana. Ihmisellä lie luontainen piirre vastustaa muutoksia ja mennä mukavuusalueella, sillä tavalla samaan tyyliin "kun aina ennekin on tehty". Pidetään me foliohattuhoitajat huolta siitä, että me omalla innostuksellamme ja asenteellamme saamme muutkin avaamaan ajatukset ja katseet, olemaan valmis toiminnanmuutokselle!

 

Mainos
Mainos