Omavalvontajärjestelmät, koulutus, LOVe-tentti, jne. Kuva: Pixabay

#360: Virhe!

Lääkehoito on yksi suurimmista ja merkittävimmistä osa-alueista potilashoidossa. Sen turvallinen toteuttaminen on osa potilasturvallisuutta ja potilaan asianmukaista hoitoprosessia.

Lääkehoito on myös yksi vaativimmista hoitajan tehtävistä. Se on toteutettava aina tarkasti ja varmistaen, että kaikki menee kuten suunniteltukin. Virheen mahdollisuuksia on monia: Kiire, huono kommunikaatio (epäselvät määräykset, väärinkäsitykset), väsymys, virhekirjaukset, muuttuvat tilanteet... On monta kohtaa jossa hommat voivat mennä pieleen. Erehtymisen sanotaan olevan inhimillistä, mutta potilashoidossa (ml. lääkehoidon osa-alue) erehtymisiä ei tietystikään pidä sallia.

Onneksi lääkehoidon osaamisen seuranta on nykyään suht standardoitua. Moni työnantaja seuraa työntekijöiden osaamista LOVe-tenteillä ja lääkehoidon jatkuva opiskelu pitääkin kuulua normaalina osana hoitajan jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Myös tietojärjestelmillä on osansa lääkehoidon turvallisuuden toteutuksessa. Esimerkiksi suljettu lääkekierto vähentää virheiden määrää huomattavasti:

"Sähköisen lääkehoitoprosessin tarkoituksena on eliminoida informaatiokatkokset ja minimoida virheet. Käytännössä lääkitysprosessissa voi esiintyä virheitä neljässä eri vaiheessa: määräämisessä, käsittelyssä, jakelussa ja annossa. Lääkitysvirheen seurauksena potilas voi saada sopimatonta lääkettä, väärän annoksen, väärän potilaan lääkkeet tai lääke voidaan esimerkiksi antaa väärään aikaan. Pahimmassa tapauksessa virheellinen lääkitys voi johtaa potilaan kuolemaan.", hoivajaterveys.fi -sivut

On toki selvää, että suljettu lääkekierto, viivakoodiskannatut lääkkeet sekä potilaan järjestelmällinen tunnistaminen vähentävät virhemahdollisuuksien määrää radikaalisti. Riskejä ei koskaan voida täysin eliminoida, mutta ne voidaan minimoida.

Lääkkeiden jatkuvan hintakilpailun vuoksi on esimerkiksi lääkkeiden nimen vaihtuminen jatkuva haaste lääkkeitä jakavalle hoitajalle. Geneeristen valmisteiden listaakin on miltei mahdotonta pitää jatkuvasti ajan tasalla, jos puhutaan siis siitä paperisesta listasta joka on kiinnitetty lääkehuoneen seinälle. Sähköinen järjestelmä on tässäkin varmempi ja helpompi ylläpitää kuin jatkuvat lääkkeiden nimien yliviivaukset siitä A4-paperilta.

Paljon siis vaatii hoitajalta omaa opiskelua sekä lääkehoidon että teknologisten apukeinojen suhteen, että pysyy jatkuvassa kehityksessä ja muutoksessa kartalla. Mutta pakko pysyä, niin tärkeä osa hoitotyötä on lääkehoito!

 
 

Mainos
Mainos