Kättely on turvallisempaa virtuaalisesti. Kuva: Pixabay / @Peggy_Marco

#407: Chat-vastaanoton huumaa

Ympäri Suomea monia hoitajia ja lääkäreitä koulutetaan parhaillaan (tai on jo koulutettu) etävastaanottoihin ja chat-klinikalla työskentelyyn. Tämän mainion palvelumuodon käyttöönottoa ovat varmasti vauhdittaneet koronaviruksen mukanaan tuomat tarpeet uudistaa palveluita. Tarpeita oli jo ennen, mutta - jos paljon huonoa, niin jotain hyvääkin - korona toi tähän uudistukseen vauhtia.

Etäklinikan hoitajana tai lääkärinä toimiminen on vain alkusoittoa. 

Rakenteellisilla kyselyillä tai jopa edistyksellisemmissä tapauksissa chatboteilla on mahdollisuus suorittaa esimerkiksi hoidon tarpeen arvioinnissa alussa oirekysely ja merkitä potilas esimerkiksi hengitystieinfektion oireista kärsivänä korkeammalle prioriteetille. Chatbotin muodostaman rakenteellisen alkukyselyn jälkeen voi keskusteleva tekoäly (KT) kartoittaa lisää potilaan/asiakkaan oireita esimerkiksi sillä aikaa, kun tämä jonottaa varsinaiselle digiklinikan vastaanotolle. Keskusteleva tekoäly on ihmisen ja digitaalisen maailman rajapinta - kone osaa tulkita ja hyödyntää asiakkaan käyttämää luonnollista kieltä (NLU, Natural Language Understading). Tietyt chatbotit ymmärtävät jopa teinien kieltä, terminologiaa. Tätä on hyödynnetty esimerkiksi HUSin Milli virtuaaliapurissa. Erityisen hyödylllistä tämänkaltaisissa palveluissa!

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Koneen suorittama esityö on pois hoitajan tai lääkärin suorittamasta pakollisesta alkutyöstä. Koneen tekemänä se nopeuttaa ja sujuvoittaa digiklinikan hoitoprosessia huomattavasti. Esimerkiksi jonotusaika voidaan tällöin ottaa hyötykäyttöön!

Kun puhutaan digipalvelusta ja etäpalveluista, digiklinikoiden ja yllä mainittujen lisäpalveluiden kohdalla ajansäästön ja prosessien tehokkuuden lisäksi hyötynä on myös maantieteellisten rajojen häviäminen. Palveluita, vaikkapa etävastaanottoa tai hoidon tarpeen määrittelyä, voidaan antaa vaikka usean sadan kilometrin päästä. Miten kätevää, kun resursseja voidaan hyödyntää maanlaajuisesti. Tässä voidaan myös tarjota ihmisille lisää työpaikkoja, mahdollisuuksia kun pohjoissuomalainen hoitaja avustaa ja hoitaa eteläsuomalaisen kaupungin kansalaista, näin esimerkkinä mainitakseni.

HybridiHoitaja suosittelee, että jos teille tarjotaan tavanomaisen kliinisen työn ohella vaikkapa chat-hoitajan koulutusta, niin ottakaa ihmeessä koulutus vastaan! Se on satsaus tulevaisuuteen, väittäisin.

Mainos
Mainos