Elefantti tai dinosaurus huoneessa. Kuva: Pixabay

#434: Miten sanon rohkeasti mutta en loukkaa?

Vaatii rohkeutta ottaa vaikea asia puheeksi.

Kyse voi olla vaikkapa työpaikalla tapahtuvasta asiasta, esimerkiksi työkaverin epäasianmukaisesta kohtelusta tai potilaan terveydentilassa huolestuttavasta asiasta. Potilaan kanssa vaikean asian puheeksi ottaminen on myös herkkä asia.

Miten sanon sanottavani niin, että aihe tulee ymmärretyksi mutta en loukkaa kuulijaa? Miten sanon sanottavani niin, että ei kuulosta että ahdistan hänet nurkkaan ja torun isällisesti tai äidillisesti?

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Vaikeista asioista puhuttaessa asioissa on tietysti, kuten aina, kaksi puolta, minä ja toinen osapuoli. Voisi kärjistäen sanoa, että minä esitän asian miten parhaaksi katson ja vastapuoli vastaanottaa asian aivan omalla tavallaan.

Vaikka kuinka suoraan mutta asiallisesti esittäisin asiani, voidaan sanomiseni tulkita vaikkapa valittamiseksi tai syyllistämiseksi. Kun on kyse ihmiselle tärkeästä ja pyhästä asiasta, terveydestä, ovat vastaanottimet vielä herkemmällä päällä. Tämän lisäksi oma tulkinta ja henkilön taustat voivat aiheuttaa keskusteluun kognitiivisen vinouman (cognitive bias).

Vaikka kuinka taitavasti ja asiallisesti sanoisit asiasi, on loppu aina kuulijan vastuulla. Tietysti esimerkiksi vaikeista terveyteen liittyvistä asioista (vaikkapa vakavasti sairastuneen jatkohoitokuvioista) puhuttaessa ja tilanteen ollessa akuutti, on hyvä tarkistaa, että kuulija on ymmärtänyt, mitä on puhuttu. Tämä vaatii kiireetöntä ja rauhallista keskustelua, johon ei tosin aina vaikkapa akuutti- tai ensihoidossa ole aikaa.

Kun puhutaan potilashoidosta ja potilasturvallisuudesta, on vaikeidenkin asioiden puheeksi ottaminen jokaisen velvollisuus. Esimerkiksi toisessa yksikössä unohdettu lääkitys on syytä ottaa puheeksi ja tehdä asiasta HaiPRO-ilmoitus.

Potilashoidossa tapahtunut virhe on joskus vaikea asia ottaa puheeksi, varsinkin jos virheen tekee ja huomaa itse. Virheiden raportoiminen ja käsittely on kuitenkin tärkeää, jotta hoitoprosessi voidaan tehdä sellaiseksi, että virheitä syntyy mahdollisimman vähän.

Asiallista, toista kunnioittavaa ja rohkeaa puhetta työpäiviinne, arvoisat lukijat!

Mainos
Mainos