Kuva: Pexels

Millä portaalla seisot?

Vuoden käynnistyessä on aika päivittää nykyisen työn kokonaistilanne ja pohtia tavoitteita alkavalle vuodelle. Tehtävään - tehtävässä - tehtävästä kasvamisen portaat hyödyttävät oman tilanteen hahmottamista. Se miltä työ tuntuu, kertoo paljon tilanteestasi. Oletko aamulla energinen ja täynnä tarmoa uutta päivää kohden vai koetko tylsistymistä samoihin rutiineihin?

Työuran alussa ollaan hahmottamisvaiheessa, jota luonnehtii innostus mutta samalla kaaos.  Työroolia vasta hahmotetaan ja sen merkitystä kokonaisuudelle. Tässä vaiheessa perehdyttämiskäytänteet ovat työn haltuunoton kannalta tärkeitä. Yhteistyösuhteiden hahmottamisen ja rakentamisen kautta mahdollistuu ymmärrys millä päästä hyvään työsuoritukseen. Kollegoiden tuki on ensiarvoisen tärkeää.

Opetteluvaiheessa kokonaiskuva hahmottuu ja ymmärrys työtehtävän vaatimuksista lisääntyy. Yksilö pohtii mitä asioita olisi tarpeellista oppia ja kuinka oppia, jotta kasvaisi tehtävän mukaisiin kompetensseihin? Opetteluvaiheessa osaamisalueita puuttuu ja työntekijä opettelee tehtävän vaatimia uusia tietoja, taitoja ja asenteita. Työtehtävien opettelu on kiinnostavaa ja oppiminen motivoivaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Kun työntekijä alkaa ottamaan haltuun työtehtävään liittyvät osaamisalueet, työ alkaa sujua itsenäisesti.  Se lisää omaa työtyytyväisyyttä ja voidaan puhua osaamisvaiheesta. Tällä kolmannella portaalla työntekijä ei vielä kehitä aluettaan, mutta suoriutuu työtehtävistään.

Syventämisvaiheessa työntekijä hallitsee tehtävänsä hyvin ja tuo siihen omaa kehittämispanostaan. Syvenevän osaamisen kautta työntekijä voi alkaa opastamaan muita. Vaiheeseen kuuluu oman osaamisen syventäminen ja usein myös työtehtävien laajeneminen. Työntekijä kokee motivoitumista tehtäviinsä ja uuden oppimiseen.

Viimeisessä vaiheessa tehtävä ei enää lopulta tarjoa syvenevän osaamisen mahdollisuutta. Useimmiten tilanne alkaa jollain aikavälillä vaikuttamaan työmotivaatioon. Prosessiin vaikuttaa luonnollisesti myös ihmisen persoonallisuus ja elämäntilanne. Voidaan puhua pysähtymisvaiheesta, jolle tyypillistä on toive uusista työtehtävistä tai niiden tavoittelu aktiivisesti.

Mille portaalle päädyit? Olisiko aika saada lisää perehdytystä, laajentaa osaamista, tuunata työnkuvaa vai suunnata kohti uusia haasteita?

 

Mainos
Mainos