Kuva: Pexels

Sairaanhoitajaksi lastensuojelulaitokseen?

Kansainvälinen sairaanhoitajaviikko oli vauhdikasta vuoristorataa, rooleista toiseen tarttumista – mielenterveyden hoitotyön asiantuntijasta haparoivaan esimiesrooliin. Kun löytää itsensä työpäivän aikana soittamasta hätäkeskukseen saadakseen virka-apua, kamppailee eettisten ristiriitojen sekamelskassa tehden eristyspäätöstä sekä huomaa saavansa harmaita hiuksia työvuorolistojen tekemisestä ja tuntee hikikarpaloiden nousevan pintaan kesäsijaisten rekrytointien osalta, on sanottava, että sairaanhoitaja taipuu moniin rooleihin.

Sosiaalialan orientaation ja lähestymistavan opettelu rikkoo terveydenhuollon ajatusmalleja. Millä tavoin yhdistää sosiaalipedagoginen maailma ja mielenterveyden hoitotyön terapeuttinen orientaatio osana lastensuojelulaitoksen arkea? Aihe, johon tulen perehtymään entistä enemmän tulevissa kirjoituksissani. Laitoksissa asuvat nuoret tulevat monenlaisista lähtökohdista ja heidän kasvun sekä kehityksensä turvaaminen vaatii sitoutunutta, välittävää ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Vanhempien päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat, perheväkivalta, taloudelliset ongelmat ja muut haasteet ovat nuoruusiän tavanomaisen kasvun esteenä. Sukupolvien kuilu nuoren ja vanhemmat välillä luovat vaikeuksia maahanmuuttajataustaisten nuorten arkeen. Laitokset turvaavat nuorten arkea mielenterveyden romahtamisen ja myös päihdeongelmien yhteydessä. Päihteet voivat olla nuorelle keino lievittää omaa ahdinkoa.

Edellisessä blogissani nostin esille käyttäytymisellä oireilevien nuorten aseman ja interventioiden tarpeen. Nuoret voivat oireilla myös rikollisella käyttäytymisellä, jolloin lastensuojelulaitos luo turvalliset raamit ja mahdollistaa pitkäkestoisen tuentarpeen arvioinnin. Yhä useammin myös perhekulttuurin korkea vaatimustaso nuorta kohtaan saattaa luoda normaalin nuoruusiän käyttäytymiseen painetta, joka kulminoituu nuoren sekä vanhempien ristiriitoina, yhteen törmäyksinä tai ahdistuneisuutena - ilmiö, joka tuli tutuksi myös mielenterveystyössä.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Mielenterveyden hoitotyön taustaa omaavia sairaanhoitajia tarvitaan lastensuojelutyöhön. Parhaimmillaan sosionomit, psykologit, sosiaalityöntekijät ja sairaanhoitajat luovat monitieteisen tiimin näiden nuorten ympärille mahdollistaen ammattitaitoisen tuen ja avun. On hienoa olla tässä kehittämistyössä mukana!

 

Mainos
Mainos