Kuva: Rawpixel | Unsplash.com

Vakuuta muut aavistuksistasi

Hoitotyön ja lääketieteen maailmassa tieteellisellä näytöllä on suurin painoarvo, ja syystäkin. Silti ajoittain intuitiiviset aavistukset voivat pelastaa potilaan hengen. Mutta voiko hoitajien intuitioon luottaa?

Theresa Brown kirjoitti New York Timesin kolumnissaan tarpeesta kuunnella hoitajien intuitiota. Hänen tarinansa kertoo potilaasta, jolla oli verisyöpä: aamulla potilas oli normaali, iltaan mennessä sekava mieleltään ja puheeltaan. Potilaalla todettiin aivoverenvuoto, mutta hän kuoli seuraavana päivänä tehohoidossa.

Mielestäni Brown osasi hyvin sanoittaa sen, mitä ajattelen intuitiivisen tunteen syntymisestä: se on havaintojen ja kokemusten kasaantumista, ja tämän avulla kehittyy ajan myötä hienosäädetty kliininen päättelykyky.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Valvonnassa työskentelevänä sairaanhoitajana on helppo ymmärtää miten mieli ehkä alitajuisesti yhdistelee havaintoja ja muodostaa tunteen ennen varsinaisia perusteluja. Toisaalta tuossa määritelmässään Brown osoittaa, että toisin kuin perinteisesti ajatellaan, tämä tunne ei olekaan tunne, vaan nimenomaan näitä havaintoja ja päättelykykyä.

Intuitiivinen tunne on havaintojen ja kokemusten kasaantumista, ja tämän avulla kehittyy ajan myötä hienosäädetty kliininen päättelykyky.

Kirjoitin aiemmin tänä vuonna Tehy-lehden kolumnissani otsikolla En ole lääkärin lakeija, kuinka ehdottoman elintärkeässä roolissa sairaanhoitajat ovat.

Sairaanhoitajan ollessa jatkuvasti potilaan vierellä, hän tietää paljon potilaan senhetkisestä voinnista jo havaintojensa perusteella. Tämänkin vuoksi on tärkeää, että hoitotiimi keskustelee keskenään. Ajoittain on huomioitava nekin ehdotukset, joiden tueksi ei ole vielä merkittävää objektiivista dataa.

Brownin kokemus oli se, etteivät muut uskoneet häntä ja toimineet ajoissa pelkän aavistuksen varassa.

Hoitajien kliininen silmä ei kuitenkaan ole tuulesta temmattua. Brown kertoo Rothmanin indeksistä, joka pisteyttää 26 muuttujaa elintoiminnoista labra-arvoihin ja hoitotyön arviointeihin. Näiden perusteella muodostuu käyrä, joka kuvaa potilaan tilaa ja jonka avulla voidaan ennustaa haittatapahtumia. Brownin mukaan tässä validoituu hoitajien kliininen vaisto ja pelkkä aavistus voikin olla ratkaiseva tekijä.

Ajoittain on huomioitava nekin ehdotukset, joiden tueksi ei ole vielä merkittävää objektiivista dataa.

Brownin syöpäpotilas kuoli aivoverenvuotoon, mutta tekstiä lukiessani muistin omakohtaisen positiivisen kokemuksen.

Aika pian valmistumiseni jälkeen hoidin potilasta, jonka voinnissa huomasin hienovaraisia muutoksia. Mitatuissa elintoiminnoissa ei kuitenkaan ollut mitään poikkeavaa. Päivystävä lääkäri oli kierrolla toisessa sairaalassa ja kehotti minua tekemään päätöksen itse. Hän tuntui luottavan siihen, että osaisin tehdä oikean päätöksen ammattilaisena, joka on potilaan luona.

Siirsin potilaan päivystykseen ja jäin miettimään potilaan kohtaloa: oliko tunteeni kertonut todellisesta ongelmasta? Sama päivystävä lääkäri soitti myöhemmin ilmoittaakseen, että ilman väliintuloa potilaalle olisi voinut syntyä hyvin vakava haitta tai hän olisi voinut kuolla.

Lääkäri tuntui luottavan siihen, että osaisin tehdä oikean päätöksen ammattilaisena, joka on potilaan luona.

Olin huojentunut siitä, että olin uutena sairaanhoitajana luottanut itseeni, että olin uskaltanut toimia. Näin jälkikäteen ajateltuna tätä Brownin kolumnia miettiessäni olen myös tyytyväinen siitä, että hoitotiimissä kuunnellaan sairaanhoitajan huolta. Toisin sanoen todella ymmärretään se, että olemme kaikki ammattilaisia, jotka yrittävät tehdä niin kuin on parhaaksi potilaalle.

Toisinaan huoleen saatetaan vastata äreästi tai se sivuutetaan täysin. Toisinaan huoli ei ollutkaan sen kummempaa, toisinaan potilaan henki riippuu siitä, kuinka ajoissa aletaan toimia. Yhdenkään negatiivisen kokemuksen ei pitäisi antaa lannistaa seuraavaan kertaan, koska nämä tunteet ovatkin kliinistä asiantuntijuutta.

Millaisia kokemuksia sinulla on tilanteista, joissa et ole osannut tarkemmin perustella intuitiotasi? Oletko saanut äänesi kuuluviin potilaan asianajajana?

Sairaan(hyvä)hoitaja facebookissa

Mainos
Mainos