Käyttäjän Hoitoalan opiskelija kuva

"Jättämään omaan arvoonsa ne, jotka minua vähättelivät. Puhu siis hyvää muiden selän takana aina kun voit." Hyvä ohje. Tätä ei noudateta kaikilla hoitoalan työpaikoilla. Kurja työilmapiiri, epäasiallinen kohtelu ja työpaikkakiusaaminen ovat myös suurimmat syyt alan pahenevaan työvoimapulaan.

Hoitoalan opiskelijoiden harjoittelujaksoilla kohtaama työpaikkakiusaaminen on vaiettu aihe. Kiusatuksi joutuu usein joko opiskelija, keikkalainen, sijainen tai uusi työntekijä. Miksi hoitoalan työpaikkakiusaamiseen ei puututa? Millaista koulutusta ja ohjausta esimiehet saavat johtamiseen, esimiestaitoihin, vuorovaikutustaitoihin ja työpaikkakiusaamiseen puuttumiseen?

Liian moni hoitoalan opiskelija ahdistuu, pelkää, masentuu, ylikuormittuu ja uupuu. Kiusatuksi tuleminen voi johtaa joko harjoittelujakson tai koko opintojen keskeyttämiseen. Kiusatuksi tuleminen jättää ihmiseen aina syvät jäljet. Usein pahin kiusaaja on harjoittelun ohjaajaksi nimetty hoitaja tai hoitajat. Pahimmassa tapauksessa kiusattu opiskelija on harjoittelujaksolla yksin kahta kiusaaja-ohjaajaansa vastaan.

Jokaisessa oppilaitoksessa tulisi olla opiskelijoiden oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta valvova ja työelämän juridiikkaan perehtynyt, pätevä ammattihenkilö. Opiskelija voisi ottaa yhteyttä oikeusturvahenkilöön matalalla kynnyksellä. Yhdenkään hoitoalan opiskelijan ei pitäisi Suomessa joutua kärsimään epäasiallista kohtelua tai kiusaamista oppilaitoksessa tai pakollisilla harjoittelujaksoilla!

Miksi hoitoalan opiskelijoiden oikeusturva on edelleen retuperällä? Mitä hoitoalan oppilaitokset, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot Tehy, SuPer ja JHL aikovat tehdä tämän asian hyväksi?