Käyttäjän Marjo Liikala kuva

Taas vaihteeksi jaksetaan ihmetellä itsestäänselviä asioita.. Miten voikaan olla päättäjien näin vaikea ymmärtää syy-seuraussuhdetta tekemistään päätöksistä? Ihan alkuun, poistakaa hoitajia koskevat perustuslaillisia oikeuksia juosten rikkovat pakotteet ja antakaa hoitohenkilöstölle samat oikeudet, kuin muillekin kansalaisille. Pakkorokotelaki kumoon ja suositusluonteiseksi, kuten se on 1.3.2018 asti ollut. Itsemääräämisoikeus takaisin myös sotehenkilöstölle. Niin kauan kun rokotteissa on haittoja, on oltava myös vapaus valita, mitä kehoonsa ottaa.
Palkkataso kuntoon, esimiestyö kuntoon, ammattiliittojen rooli ja asenne kuntoon toimia jäsentensä tukena silloin, kun sitä tarvitaan.

Edm. vain muutamia, mutta sitäkin tärkeämpiä seikkoja, jotka kuntoon hoitamalla alkaa hoitajat pysymään alalla 👍