Kysely rajoittamiskeinojen käytöstä vanhustenhoidossa