Potilasturvallisuus vaarantuu päivittäin – tehyläiset tehneet yli 1 200 ilmoitusta vajaassa viikossa

Vasta lakko herätti poliitikkojen huolen potilasturvallisuudesta, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Kuvateksti
Tehyläiset kokevat, että ilmoittaminen potilasturvallisuuden vaarantumisesta työnantajalle ei johda toimenpiteisiin.
Kuva: Jukka Rapo

Hoitajapula vaarantaa potilasturvallisuuden Suomessa päivittäin. Tämä selviää tehyläisten aluehallintovirastoon (avi) tekemistä ilmoituksista.

Tehy kehotti viime torstaina jäseniään tekemään aluehallintovirastoihin ilmoituksia potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Tehy pyysi lähettämään kopion ilmoituksesta myös liittoon. 

"Haluamme tehdä potilasturvallisuuden vaarantumisen näkyväksi valvovalle viranomaiselle", toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.  

Kanteluita on tehty tähän mennessä noin 1 200 kappaletta. Valtaosassa potilasturvallisuus on vaarantunut, koska työvuorosta on puuttunut työntekijä.

Potilasturvallisuus vaarantuu myös silloin, kun potilaita tai asiakkaita on tilapäisesti enemmän kuin suunnitellulla henkilöstömäärällä voidaan hoitaa tai perehdytys on ollut puutteellista. 

Rytkösen mukaan on ikävää, että vasta lakko herätti poliitikkojen huolen potilasturvallisuudesta. 

"Asian näkyvä esille nostaminen voi johtaa myös tilanteen korjaamiseen." 

Aluehallintoviraston mukaan potilasturvallisuus varmistetaan ensisijaisesti omavalvonnalla.

Avi ohjeistaa ilmoittamaan vaaroista suoraan työnantajalle, joka valvoo toimintayksikön toimintaa, työntekijöitä sekä tilojen ja laitteiden toimintaa.

Tehyläiset kokevat, että ilmoittaminen potilasturvallisuuden vaarantumisesta työnantajalle tai HaiPro-ilmoitusten tekeminen "läheltä piti" -tilanteissa ei johda toimenpiteisiin eikä parannuksiin.

"Työvoimatilanne haastaa sitä, miten HaiPro-ilmoituksissa ilmenneitä tilanteita voi korjata", sanoo hallintoylihoitaja Marja Renholm Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Renholm korostaa, että potilasturvallisuus on Husissa hyvä.

"Potilaiden hoito pystytään toteuttamaan turvallisesti esimerkiksi erilaisin päivittäisjohtamisen keinoin työyksiköissä."

Potilasturvallisuutta mitataan Husissa HaiPro-ilmoitusten lisäksi myös erilaisilla laatumittareilla. 

Jokaisella sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisella on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa työpaikan vaaratilanteista.  

Näin ilmoitat aviin.

 

 

 

Suosittelemme sinulle

Tehy
Julkaisupäivämäärä
22.6.2021
Tehy
Julkaisupäivämäärä
19.3.2021
Työelämä
Julkaisupäivämäärä
12.5.2022