Työaikapankki helpottaa työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Kuva iStock.

Tehy haluaa lisää työaikapankkeja

Uusi määräys työehtosopimuksessa voi käynnistää kunnissa paikallisia neuvotteluja työaikapankeista. 

Työaikapankit ovat kunnissa yleistyneet hitaasti. Kaiken kaikkiaan niitä on kolmisenkymmentä. Työaikapankki on järjestely, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa. Pankkiin liittynyt työntekijä voi saada vapaata sitä tarvitessaan.

Kilpailukykysopimuksen myötä kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) on tullut määräys työaikapankista. Määräys tulee voimaan helmikuun alussa. Työaikapankki edellyttää paikallista sopimista työnantajan ja ammattiosaston kesken, joten työnantaja ei voi yksipuolisesti päättää sen käyttöönotosta. 

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

– Työaikapankista on voinut sopia aiemminkin, mutta määräys toivottavasti lisää työaikapankkien määrää, sanoo neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja Tehystä.

Sijaispula ja työnantajan vastahakoisuus ovat hidastaneet uusien työaikapankkien syntymistä.

– Työnantajan on vaikea antaa vapaata, jos ei ole sijaisia. Myös se voi vaikuttaa, että Tehyn ammattiosastot ovat irtisanoneet työntekijöille epäedulliset vuosityöaikasopimukset, eikä työnantaja ole halunnut tehdä uutta sopimusta työntekijöille paremmilla ehdoilla.

Tehyn asiantuntijat viimeistelevät parhaillaan työaikapankkia koskevia ohjeita ammattiosastoille neuvotteluja varten. Ohjeet lähetetään luottamusmiehille ensi viikolla.

Ohjeet tähdentävät, että työaikapankkiin liittymisen pitää aina olla työntekijälle vapaaehtoista. Työaikapankkiin kertyvien tuntien korvaaminen rahana pitäisi myös olla mahdollista esimerkiksi silloin, kun työsuhde päättyy.

Työaikapankkivapaalta ei virka- ja työehtosopimuksen mukaan kerry vuosilomaa. Paikalliseen sopimukseen voidaan ottaa ehto, jonka mukaan vapaa rinnastetaan työssä oloon tai vapaa sovitaan pidettäväksi aina niin, että loman ansainta ei vaarannu.

Työaikapankin talletukset ovat työntekijän "omaisuutta", joten työnantajan ei pitäisi voida yksipuolisesti määrätä vapaan ajankohdasta. Paikalliseen sopimukseen on kirjattava menettelytavat, joilla työntekijä sopii vapaan pitämisestä työnantajan kanssa. Työnantaja ei myöskään voisi työntekijän kanssa sopimatta muuttaa sovitun vapaan ajankohtaa.

– Työntekijällä voisi olla sitä enemmän valtaa päättää ajankohdasta, mitä aiemmin hän siitä työnantajalle ilmoittaa, Rapinoja ehdottaa.

 

Mainos
Mainos

Uutisia