Får arbetsgivaren besluta om extra kvällsskift?

Vi är alltför få sjukskötare på min arbetsplats. Om någon insjuknar blir det problem. Har arbetsgivaren rätt att kommendera en på ett extra kvällsskift eller ett arbetsskift nästa dag? Vanligtvis kallar de in personer som arbetar 90 timmar på tre veckor, för då blir det ingen övertid.

Arbetsskiftsförteckningen kan ändras av välgrundade skäl. Däremot kan arbetsgivaren inte med en enda minut ändra det arbetsskift som en anställd redan påbörjat. Nästa dags skift kan ändras om det inte innebär övertid för den anställda.

Personer som arbetar 90 timmar på tre veckor är troligen deltidsvårdlediga. Då kan de inte beordras att arbeta längre än 90 timmar under en full period. Om arbetsgivaren kräver mer ska ni ta kontakt med regionförvaltningsverkets arbetarskyddsinspektör, för då bryter arbetsgivaren mot arbetsavtalslagen.