Adressändringar från medlemmar meddelas till tidskriften Tehy och till Tehy automatiskt om medlemmarna inte har förbjudit utlämning av adressuppgifterna ur befolkningsregistret eller av Posten. Vid frågor, vänligen kontakta Tehys medlemsregister på e-postadressen [email protected] eller medlemstjänsten på tfn (09) 5422 7200.

Du kan behändigt kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter även på Tehys webbplats: www.tehy.fi

Adressändringar för prenumerationer och gratisexemplar om du inte är medlem: [email protected].