Tidskriften Tehy är en tidskrift för yrkesfolk inom social- och hälsovården samt det pedagogiska området. Tidskriften utkommer elva gånger om året. I tidskriften får du ta del av de viktigaste nyheterna inom branschen, läsa om intressanta kollegor samt få tips för arbetet och välbefinnandet. För Tehys medlemmar är tidskriften en gratis medlemsförmån. Tidskriften kan även beställas fritt. Tidskriften Tehy ges ut av Tehy rf.

Prenumeration
Vid frågor om prenumerationer, kontakta oss på [email protected]