”Det här är ett uppdrag som ger dig möjlighet att utveckla arbetslivet” – Nu är det dags att välja Tehys förtroendemän för kommuner och välfärdsområden

Under hösten ska Tehys nya förtroendemän för kommuner och välfärdsområden väljas. Tehys organisationsexpert Jussi Laasola svarar på fyra frågor om förtroendemannavalen.

Image text
En förtroendemans viktigaste egenskaper är saklighet, tålamod och god kommunikationsförmåga.
Bild: Matias Honkamaa

1. Varför lönar det sig för mig som är tehyit att intressera mig för förtroendemannavalen, Jussi Laasola, organisationsexpert i Tehy?

Många tehyiter får ny arbetsgivare när välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av året. Organisationsförändringarna påverkar också förtroendemannaverksamhetens struktur och nu väljs nya förtroendemän på arbetsplatserna för att representera tehyiterna.

Varje tehyit, som arbetar i den offentliga sektorn, har möjlighet att delta i förtroendemannavalen som kandidat och som väljare på sin arbetsplats. I vissa fackavdelningar är kandidatuppställningen redan i full gång.

Val hålls i alla kommuner och i varje välfärdsområde. Fackavdelningarna ordnar valen. Lokalt har fackavdelningar kommit överens med arbetsgivare hur många Tehy-förtroendemän som väljs.  

Fackavdelningarna informerar sina medlemmar om allt som rör valet. Om du inte har fått information om valet, kolla dina uppgifter i Tehys medlemsregister. Det är viktigt att där finns en fungerande e-postadress. Om dina medlemsuppgifter är i skick och du inte fått post, ta kontakt med din fackavdelning.

2. Vad behövs en  förtroendeman till och vilka uppgifter har förtroendemannen?

Förtroendemannen är medlemmarnas intressebevakare.

Det här är en uppgift som ger dig möjlighet att utveckla arbetslivet. I kommuner och välfärdsområden fungerar du som förtroendeman i samarbete med fackavdelningen när ni förhandlar med arbetsgivaren om lokala avtal.

Uppgiften är mångfasetterad, för som förtroendeman säkerställer du att arbetslagstiftning och kollektivavtal följs på arbetsplatsen. I egenskap av förtroendeman övervakar du att arbetslivet fungerar rättvist och att arbetstagarna behandlas likvärdigt. De flesta missförhållanden som tas upp rör vanligen avlöning, arbetstid och semester.

Ibland förvånar människor sig över att man fortfarande talar om förtroendemän. Termen förtroendeman används i lagstiftningen. Organisationer samarbetar med arbetsgivare för att tillsammans göra beteckningen könsneutral, men arbetet är fortfarande på hälft.

3. Vad ska en förtroendeman kunna?

I början behöver du inte kunna något. Tehy ordnar en grundkurs bestående av tre utbildningsdagar som alla är tre dagar långa. Efter det ges mycket omfattande fortbildning. Allt detta försiggår på arbetstid och med full lön.

Som förtroendeman är du inte ensam. Du får stöd både av din fackavdelning och av förtroendemannanätverket. Till din hjälp har du också Tehys centralbyrå och regionkontor.

4. Vad krävs för att lyckas med uppgiften?

Om du har intresse och vilja att påverka arbetslivet, så är det här platsen för det. Till uppgiften hör stora frågor som också kan vara svåra. Man lär sig med åren och i takt med att saker som ska skötas dyker upp. Ingen blir någonsin fullärd, men med tiden klarar man uppgifterna smidigare. Med hjälp av de stödjande nätverken klarar man uppgifterna. Du är aldrig ensam.

En förtroendemans viktigaste egenskaper är saklighet, tålamod och god kommunikationsförmåga. Du måste kunna ge sig till tåls för att kunna fungera också i besvärliga situationer. Även då måste man hålla sig lugn och vid behov be om hjälp. Konflikterna gäller sakfrågor, människor strider inte. Om man inte hittar en lokal lösning på en fråga förs den vidare för avgörande hos Tehy och KT, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna.

På kurserna ger kunniga utbildare vägledning i förhandlingsteknik. Med hjälp av humor får du möjlighet att också behandla svåra frågor under utbildningen.