Så stöder Tehy företagarmedlemmar

Tehy erbjuder företagarmedlemmar försäkringar, rättshjälp och juridisk rådgivning som är specialiserad på företag i social- och hälsovårdsbranschen.

Image text
I övrigt är medlemsförmånerna för Tehys företagarmedlemmar samma som för löntagare, men försäkringsskyddet är annorlunda.
Bild: Jaakko Martikainen

Tehy har cirka 2 000 företagarmedlemmar. Av dem är ungefär hälften företagare på heltid. Resten har företagandet som bisyssla, till exempel en firma under kvällar och veckoslut, vid sidan av lönearbetet.

Medlemsförmånerna för tehyiter är i övrigt de samma för företagare som för löntagare, men försäkringsskyddet är annorlunda. Heidi Elakshar, organisationsexpert med ansvar för Tehys företagsärenden, får faktiskt flest frågor just om de försäkringar som medlemskap i Tehy erbjuder.

”De försäkringar som omfattas av Tehys företagarmedlemskap varierar beroende på medlemmens utbildning och företagets storlek. En tehyit som är företagare behöver flera lagstadgade försäkringar för sin verksamhet. Det är bra att reda ut behovet i förväg, så man exempelvis inte i onödan skaffar en försäkring som redan erbjuds via Tehy”, påpekar Elakshar.

En tehyit som är egenföretagare och arbetar ensam omfattas också av Tehys rättshjälp.

För företagare på heltid är medlemsavgiften 20 euro per månad. För deltidsföretagare är medlemsavgiften 1,1 procent av arbetsförhållandets hela skattepliktiga inkomst, dock minst 20 euro per månad.

Förutom försäkringar har Tehys företagarmedlemmar tillgång till juridisk rådgivning via Yrittäjäneuvonta Nyanssi. Elakshar rekommenderar kontakt med dem särskilt när företagsverksamheten inleds.

”Arbete inom social- och hälsovård är verksamhet som kräver anmälan och tillstånd och via Yrittäjäneuvonta Nyanssi får man råd bland annat om vilka anmälningar eller tillstånd från Valvira eller regionförvaltningsverket som krävs. Hjälp fås till exempel också när man överväger att ändra företagsformen från firma till aktiebolag.”

Man kan även konsultera Yrit­täjäneuvonta Nyanssi till exempel för avtalsärenden och i beskattningsfrågor.

Elakshar uppmanar företagare som tillhör Tehy att skaffa bokförare som är väl förtrogna med social-­ och hälsovårdsbranschen och känner till sektorns speciella frågor gällande beskattning.

”Det lönar sig att be om rekommendationer i egna företagarnätverk eller till exempel via Tehys Facebookgrupp Yrittäjäjaosto.”

Tehys företagarsektion samlar tehyiter med företag till gemensamma evenemang, utbildningsdagar och erbjuder kamratstöd. Sektionen har egen styrelse som kläcker idéer för verksamheten. Ett par gånger om året arrangeras medlemskvällar på nätet och en gång årligen gratis studiedag.

Läs mer Tehy.fi/yrittäjä