Se barnets nöd – en vårdrekommendation av Hotus hjälper oss att varsebli riskerna

Barnmisshandel är fortfarande svår att upptäcka.

Image text
Om barnet gråter mycket ska man prata om det på rådgivningen, för det kan trötta ut föräldrarna och öka risken för misshandel.
Bild: iStock

Barnmisshandel handlar inte enbart om fysiskt utan också om psykiskt våld, bland annat utskällningar, hot och skrik. Att inte ta hand om ett barn är också misshandel, liksom att ha barn att leva med föräldrar som är våldsamma mot varandra.

”Barnmisshandeln har inte minskat särskilt mycket och upptäcks fortfarande dåligt”, konstaterar Eija Paavilainen, professor i vårdvetenskap. Hon ledde den arbetsgrupp som utarbetat en vårdrekommendation för detta.

Den första vårdrekommendationen för barnmisshandel offentliggjordes år 2008. Nu uppdateras den för andra gången. Rekommendationen är avsedd för yrkesutövare i social- och hälsovården som möter barn i sitt arbete.

1. Våldet ofta generationsöverskridande

Flera riskfaktorer brukar förknippas med misshandel: rusmedel, mentala problem, fattigdom. Också en förälders traumatiska upplevelser såsom naturkatastrofer, krig eller allvarligt politiskt våld ökar risken.

Misshandeln kan vara oavsiktlig.

En förälder inser kanske inte nödvändigtvis till fullo följden av sitt handlande, till exempel på grund av mentala problem.

Attityderna har hårdnat – aga fördöms inte längre lika allmänt som tidigare, visar en enkät som Centralförbundet för barnskydd gjorde ifjol. Att släpa iväg med ett barn och hårdhänt ta tag i det har till exempel blivit vanligare. Inställningen till och användningen av aga påverkas av den vuxnas egna upplevelser av våld i barndomen.

Barnets mun är avslöjande. Dålig munhygien kan vara tecken på vanvård, för i det avseendet är barnet mycket beroende av sin vårdare. Framför allt oförklarliga skador i munnen måste man undersöka och reda ut.

2. Fråga om våld

Om det förekommer våld i nära relationer i familjen så påverkas också barnet. Ofta berör våldet även barnet. Misshandel och försummelse har en tendens att upprepas om ingen ingriper. Fråga också om någon av föräldrarna agades i barndomen.

3. Gråter barnet mycket?

Om en bebis gråter väldigt mycket kan det trötta ut en förälder och leda till misshandel. Gråtandet ska man tala om på rådgivningen. Föräldrar behöver metoder för att lugna ner bebisen. Hos barn med särskilda behov ökar misshandelsrisken.

hotus.fi/vardrekommendationer

Checklista för samtal mellan föräldrar och yrkesutövare