Vad är den positivaste nyheten på din arbetsplats, HUS vd Matti Bergendahl?

Personalenkäten för ett år sedan var en väckarklocka, säger HUS vd.

Image text
Matti Bergendahl har varit HUS vd sedan år 2022.
Bild: Liisa Takala

1. HUS vårdköer har blivit längre och trötta vårdare och läkare byter arbetsplats, sägs det på nyheterna. Vad är årets mest positiva nyhet på din arbetsplats?

Trots att branschen har stora bekymmer med hur personalen ska räcka till har vi mycket positivt att berätta. Sjukfrånvaron har minskat avsevärt sedan i fjol, färre säger upp sig och vi har lyckats bättre med rekryteringen. Undersökningar visar att vårdarnas engagemang i arbetet har ökat. Preliminära resultat av oktober månads Ledningspuls-undersökning är också positiva: svarsprocenten och nöjdheten med förmansarbete och ledarskap är de bästa sedan undersökningarna inleddes. Vi får arbeta för att det positiva budskapet ska gå fram, så att intresset att sig söka till området ökar och att man stannar kvar bättre än förr.

Det är bra att vårdreformen är genomförd. Jag hoppas också att den har positiv inverkan och att man ser framåt.

2. På vilket sätt lockas vårdpersonal till HUS?

Locka är inte rätt ord. Vi berättar realistiskt om arbetet hos oss. Vi är det ledande sjukhuset och utbudet av tjänster är brett, från hjärtoperationer på barn till vård av brännskador. Vi satsar på utbildning, utveckling och högklassigt ledarskap. Det är våra trumfkort. Vi har normala löneelement, lönen stiger alltså enligt hur krävande arbetet är. Goda prestationer belönas också. Vårdarbetet utvecklas enligt magnetsjukhusmodellen.

3. Coronaåren och personalbristen har varit påfrestande. Hur tar man hand om vårdarnas välmående inom HUS?

Fjolårets personalenkät var tankeväckande. Många 25–35-åringar känner sig trötta, alltför stort ansvar är påfrestande. Vi har fäst stor uppmärksamhet vid det och följer också utvecklingen noga.

I dag förväntar man sig flexibilitet av arbetsgivaren. I fråga om arbetstid kan det till exempel handla om möjlighet till deltidsarbete.

4. I en intervju i Helsingin Sanomat konstaterade du att trött personal kan knacka på hos dig och berätta om sina problem. Har dörren stått öppen för vårdarna?

Naturligtvis har den det. Det är naturligt att personalen vill veta hur det går. Därför gör jag många videobloggar. Vi strömmar frågestunderna ”Kysy Matilta”, där vi går igenom olika tyngdpunktsområden i verksamheten.

5. Du är också fastighetsförmedlare. Hur gör du reklam för nya Brosjukhuset?

Jag har varit vd för en koncern i fastighetsbranschen och har AFM-examen, men jag har aldrig arbetat som fastighetsförmedlare. Men det kan jag säga, att vi har ett nytt sjukhus som är ett av Europas bästa när det gäller tjänster och personal. Utrymmena för undervisning och undersökning är noga planerade och samma gäller arbetet i den polikliniska verksamheten. Vi har en fantastisk helhet. Och man måste säga att utsikten från avdelningarna är verkligt fin, till exempel mot Edesviken.