Vad lyckades vi med i dag? En arbetsledare kan öka arbetstrivseln med små vardagliga medel

Lös problem tillsammans. Vilket vardagsproblem kräver lösning? Vad skulle göra jobbet smidigare?

Image text
Kunskap minskar missförstånd och osämja. Vissa rutiner kan behöva ändras och utvecklas.
Bild: iStock

1. Synliggör kunnandet

Anställdas kunnande får inte alltid till­räcklig synlighet i vardagen.

En kompetenskvart i veckan kan hjälpa. Var och en får i tur och ordning lyfta fram någon kunskap, upptäckt, insikt, ett undersökningsresultat eller något annat intressant med koppling till arbetet. Teamets färdigheter synliggörs och gruppförståelsen växer.

 

 

2. Gå igenom inkörda arbetssätt

På en arbetsplats finns det ofta rutiner som alla inte nödvändigtvis känner till eller förstår. Diskutera hur man brukar göra och gå igenom oskrivna regler.

Kunskap minskar missförstånd och osämja. Vissa rutiner kan behöva ändras och utvecklas.

3. Brainstorma

Lös problem tillsammans. Vilket vardagsproblem kräver lösning? Vad skulle göra jobbet smidigare?

Ta ett problem och diskutera hur det kunde lösas.

Bestäm hur ni prövar er fram och tidtabellen för det. Följ med hur det går. Utvärdera hur ni lyckats och diskutera om ni ska övergå till ny praxis.

Ta itu med nästa problem och fundera hur det kunde lösas.

4. Låt känslorna ta plats

Yrkesrollen kan begränsa känslouttryck, men känslorna måste ändå få ta plats.

Gå tillsammans igenom känslor som jobbet för med sig. Hur och med vem kan man tryggt ge utlopp för dem?

Arbetskamrater kan exempelvis berätta hur de lugnar ner sig efter någon jobbig situation.

5. Berätta när ni lyckas

Ge regelbunden respons på det dagliga arbetet. Använd exempel, då kopplas responsen direkt till jobbet.

Feedback höjer den yrkesmässiga självkänslan och ökar förståelsen för styrkor och svagheter.

Kritisk respons är lättare att ta emot om man fått feedback för sådant som man lyckats med. Respons om förbättringsförslag kan ges i form av frågor.

Kritisera inte när du är upprörd.

Uppmuntra alla att ge respons. Uppmärksamma när ni lyckas tillsammans.

Tänk också igenom hur du kan få respons av dina arbetskamrater.

6. Glöm inte återhämtningen

Man bör få tid att återhämta sig också under arbetsdagen.

Alla måste kunna hålla mat- och kaffepauser. Också små mikropauser mellan arbetsuppgifterna hjälper en att orka.

Fundera ut hur jobbet kunde organiseras så, att alla få möjlighet att ta pauser.

Arbetshälsoinstitutet