Det har tecknats ett avtal om löneförhöjningar för HCM-akutvårdarna på FinnHEMS läkarhelikoptrar

FinnHEMS och Tehys administrationer har godkänt resultatet av kollektivavtalsförhandlingarna.

Image text
Statsbolaget FinnHEMS svarar för verksamheten med läkarhelikoptrar i Finland tillsammans välfärdsområdena.
Bild: Pia Inberg

FinnHEMS och Tehys administrationer har godkänt resultatet av kollektivavtalsförhandlingarna. Det uppnåddes den 27 april.

Statsbolaget FinnHEMS svarar för verksamheten med läkarhelikoptrar i Finland tillsammans välfärdsområdena. Kollektivavtalet gäller för de HCM-akutvårdare som är medlemmar i Tehy och arbetar på läkarhelikoptrarna. HCM är en akronym av Helicopter Crew Member. Kollektivavtalet gäller för perioden 1.5.2024–30.4.2026.

Avtalet ger en engångspott på 580 euro till de tehyitiska HCM-akutvårdare som arbetar på FinnHEMS läkarhelikoptrar. Beloppet betalas med lönen för maj. Arbetstagarnas personliga löner och tabellöner höjs i början av september med 100 euro.

En löneförhöjningspost på 0,4 procent betalas senast den 1 november 2024. Den lokala posten beräknas på lönebeloppet för april 2024.

Lönerna höjs totalt med cirka 2.5 procent och engångsposten kostnadseffekt är en procent. Löneförhöjningarna för 2025 avtalas senast 15.3.2025. 

Alarmpenningen höjs med 20 procent till 120 euro. Man avtalade även att arbetstagare som kallas till reservövningar betalas lön för övningstiden. Kollektivavtalet fastställer också att tiden för de lagstadgade hälsokontroller och undersökningar som arbetet förutsätter är arbetstid.