Förlikningsförslaget godkändes inom den privata hälsoservicebranschen – Riksförlikningsmannen följde regeringens vilja redan på förhand

De strejker som utlovats för denna vecka inom diagnostisk avbildning och vid laboratorier har ställts in.

Image text
Målet var att överbrygga löneskillnaden till lönerna inom den offentliga sektorn.

TEHY, SUPER OCH ERTO har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag i arbetstvisten inom den privata hälsoservicebranschen. De strejker som utlovats för denna vecka inom diagnostisk avbildning och vid laboratorier har ställts in.

Avtalet gäller i två år. 

Under det första året stiger lönerna med en generell lönehöjning på 2,4 procent i september och även lönetabellerna höjs med 0,51 procent. I december utbetalas ett engångsbelopp på 500 euro och ett lokalt belopp på 0,4 procent utdelas.

Enligt organisationen syntes följderna av Finlands regerings lagstiftningsprojekt som begränsar medlingsverksamheten redan i både förhandlingarnas anda och slutresultatet. 

RIKSFÖRLIKNINGSMANNEN TILLÄMPAR enligt organisationerna redan nu den försvagning av lagstiftningen som regeringen driver. 

Försvagningen förhindrar förlikningsmannen från att under inga omständigheter presentera lönelösningar som är högre än den allmänna linjen och säkerställa att vårdarnas löner alltid kommer att släpa efter.

”Riksförlikningsmannen har under förlikningen mycket tydligt för parterna uttalat att den allmänna linjen inte kommer att överskridas. Förlikningsmannen har alltså redan färdigt inskränkt sina möjligheter och följer regeringens vilja till punkt och pricka, även om den nya lagstiftningen inte ens är i kraft”, säger Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri

”Vid förhandlingsbordet syntes även Finlands näringslivs strikta koordination i förhållande till dess medlemsförbund”, säger SuPers förhandlingschef Pia Zaerens

TEHY, SUPER OCH ERTO HAR har motsatt sig regeringens planer att begränsa förlikningsmannens arbete. De anser att regeringens ändringsförslag till lagen om medling i arbetstvister till exempel inte tillräckligt beaktar statsmaktens plikt att främja jämställdheten mellan könen och lönejämställdheten. 

Läs mer: Kollektivavtal för hälsoservicesektorn