Stödet för vuxenutbildning hämtade rejält mer folk till social-, hälso- och sjukvårdssektorn än bort från den

År 2023 blev mer än tre gånger fler personer utbildade till social-, hälso- och sjukvårdsbranschen med stöd för vuxenutbildning än vad stödet tog bort från branschen. Stödet har varit en betydande väg att få sysselsättning i social-, hälso- och sjukvårdssektorn.

Image text
Stödet för vuxenutbildning har varit en betydande faktor när en arbetstagare har velat starta en ny karriär i social-, hälso- och sjukvårdsbranschen.
Bild: Aki Rask


Tehy motsätter sig fortfarande att stödet för vuxenutbildning avskaffas, såsom regeringen driver. Om regeringens proposition i februari till riksdagen med förslag till lag antas utan ändringar, upphör ett system som ökat i popularitet och använts i över tjugo år. När ett par tusen personer utnyttjade systemet i början av 2000-talet har de under de senaste åren uppgått till närmare 30 000.

”Regeringen är på väg att förstöra ett system som tjänat väl, utan att ge något annat fungerande system i stället. Det finns ingen grund att avskaffa stödet för vuxenutbildning”, säger Tehys utbildningspolitiska expert Kirsi Coco.

Stödet har varit en viktig väg inom yrkena i social-, hälso- och sjukvårdssektorn. Till exempel i fjol studerade 10 801 mottagare av stöd för vuxenutbildning i social-, hälso- och sjukvårdsbranschen. 64 procent (7 376 personer) av dem utbildade sig från en annan yrkessektor till social-, hälso- och sjukvårdsbranschen, och 36 procent (3 425 personer) fortbildade sig i branschen.

Det sker också trafik i den andra riktningen, emedan 2 218 personer i social-, hälso- och sjukvårdsbranschen utbildade sig för en annan sektor.

”Det kom över tre gånger fler studerande med stöd för vuxenutbildning till social-, hälso- och sjukvårdsbranschen än de som utbildar sig ut ur branschen. ”Detta har varit verkligen viktig väg att få jobb i branschen.”

Å andra sidan finns det skillnader mellan åren. År 2022 studerade 3 826 mottagare av stöd för vuxenutbildning i social-, hälso- och sjukvårdsbranschen utan att de hade en examen i branschen bakom sig. På motsvarande sätt ser man 3 679 mottagare av stöd som har en examen i hälso- och välfärdssektorn, men studerar för någon annan utbildning.

”Det finns stora skillnader mellan åren. Ingen känner till orsakerna.”

Valet av bransch är ett stort beslut för personen emedan man för att arbeta i hälso- och välfärdssektorn måste studera till hela examen. Betydelsen av stödet i finansieringen av utbildningen framhävs emedan den långa praktiken i social-, hälso- och sjukvårdsbranschen, med rentav upptill 90 studiepoäng (2 430 timmar), kan förhindra en vuxen från att börja med studier i en yrkeshögskola till en examen.

Landets regering har i sin proposition bedömt att avskaffandet av stödet för vuxenutbildning minskar de offentliga utgifterna med 175 miljoner euro och ökar sysselsättningen med 10 000 sysselsatta årligen. Regeringen bedömer att avskaffandet av alterneringsledigheten minskar de offentliga utgifterna med 27 miljoner euro och av yrkesexamenstipendiet med 11,5 miljoner euro om året.

Stödet för vuxenutbildning finansieras nästan helt och hållet av arbetsgivarna och löntagarna med arbetslöshetsförsäkringsavgifter varför avskaffandet av det inte hämtar besparingar till statens kassa.

Även t.ex. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT motsätter sig att stödet för vuxenutbildning avskaffas.