Some luo painetta hoitajan työhön

Miten hoitajat pystyvät vastaamaan sosiaalisessa mediassa leviäviin terveysväittämiin? Muun muassa tätä selvittää vastikään käynnistynyt tutkimus.

Image text
Sosiaalinen media muuttaa terveydenhuollon asiantuntijoiden vuorovaikutusta potilaiden kanssa. Kuva: iStock

SOSIAALISESSA MEDIASSA lääketieteellistä tietoa kritisoidaan muun muassa keskusteluissa, jotka koskevat rokotuksia ja koululääketieteen ulkopuolista hoitoa.

– Asiakastapaamisissa tämä voi näkyä siinä, että potilaat kiistävät lääkärin tai sairaanhoitajan argumentit ja haluavat keskustella vaihtoehtoisista tavoista hoitaa terveyttä, sanoo tutkija Pia Vuolanto Tampereen yliopistosta.

Tampereen yliopiston tutkijat selvittävät uudessa tutkimushankkeessa, kuinka sosiaalinen media muuttaa terveydenhuollon asiantuntijoiden työtä ja vuorovaikutusta potilaiden kanssa.

Aiemmin on tutkittu, kuinka kansalaiset käyttävät sosiaalista mediaa hoitaessaan sairautta tai edistäessään terveyttä. Näiden tutkimusten pontimena on ollut huoli sosiaalisessa mediassa leviävästä, lääketieteellisesti virheellisestä tiedosta.

Juuri alkaneessa Tietämättömyyden tilassa -tutkimuksessa selvitetään, kuinka sosiaalinen media voi sekä edistää että haitata lääkäreiden ja hoitajien työtä ja vuorovaikutusta potilaiden kanssa.

– Näyttääkin siltä, että suomalaisten terveydenhuollon instituutioiden ja asiantuntijoiden perinteisesti nauttima yhteiskunnallinen ja kulttuurinen auktoriteettiasema on ohenemassa, arvioi terveysviestintään erikoistunut yliopistotutkija Sinikka Torkkola.

Suomen Akatemian rahoittamassa monitieteisessä hankkeessa tutkitaan, kuinka virheellisen tiedon tahallinen levittäminen haastaa korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden osaamista, asemaa ja tiedon tuottamisen tapoja terveydenhuollossa, sosiaalityössä ja teknologiateollisuudessa.

Tutkimuksen kohteena on sekä väärän tiedon levittäminen että se, kuinka robotiikan ja tekoälyn kehitys sekä tiedon tuottamisen uudet tavat kuten vertaistoiminta, vapaaehtoistyö ja kokemusasiantuntijuus muuttavat asiantuntijatyön luonnetta 2020-luvun vaihteessa.

Tutkimusaineistoa kerätään parhaillaan kyselytutkimuksella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkäri- ja hoitajakunnalle.
Kyselyn perusteella saadut ensimmäiset tutkimustulokset julkaistaan kesällä kansainvälisissä konferensseissa Madridissa ja Malmössä. Tutkijat suunnittelevat tutkimuksen laajentamista kansainväliseksi vertailututkimukseksi.

28.6.2021 klo 10.14 korjattu kirjoitusvirhe.