Mikä on polttavin pulma vanhustenhoidossa, Päivi Topo?

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo aloitti upouudessa tehtävässään tammikuussa. 

Kuva: Markku Lempinen

1. Mikä on polttavin pulma vanhustenhoidossa?

Valtaosa kotihoidon asiakkaista saa tarvitsemansa palvelut, mutta yksi ryhmä joutuu pärjäämään liian vähällä: yksin asuvat, muistisairautta potevat vanhukset, joilla ei ole lähiomaisia huolehtimassa. Heidän palvelunsa pitää varmistaa.

2. Mihin tartut uudessa työssäsi ensimmäiseksi?

Sote-uudistukseen, vanhuspalvelulain uudistukseen ja aluevaltuustojen toimintaan liittyviin asioihin. Tärkeitä painopisteitä ovat iäkkäiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-uudistuksen yhteydessä, vanhuspalveluiden saatavuus ja iäkkäiden yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia digiyhteiskunnassa.

3. Millaisissa asioissa toivot tehyläisten ottavan yhteyttä? 

Haluaisin kuulla onnistumisista, joita työpaikoilla on tehty. Vanhuksilla on vaikeuksia saada palveluja, ja pula hoitajista syventää ongelmaa. Jotkin työpaikat ovat säilyttäneet vetovoiman, ja olen kiinnostunut siitä, miten ne ovat sen tehneet.

Haluaisin kuulla, millaisia suunnitelmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ollaan tekemässä paikallisesti. Sote-uudistuksessa palvelut ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille, mutta terveyden edistäminen jää paljolti kuntien vastuulle. Yhteistyö pitää saada toimimaan, sillä iäkkäät hyötyvät terveyttä edistävistä vinkeistä ja toimista. Samalla palvelujen tarpeen kasvua voidaan hillitä.

Myös digitalisaation eteneminen kiinnostaa. Osa vanhuksista tarvitsee tukea pystyäkseen hoitamaan asioitaan verkossa, eivätkä kaikki pysty siihen tuettunakaan.

4. Onko vanhuksia suojeltu koronalta liikaa vai liian vähän?

Rajoitukset olivat perusteltuja. Lähdimme tilanteesta, jossa tautia vastaan ei ollut rokotetta. Ihmisiä olisi kuollut paljon enemmän ilman rajoituksia.

Sydäntä särkeviä tilanteita kuitenkin syntyi, kun läheiset eivät päässeet kuolevan vanhuksen luo. Vastaisuuden varalle tarvitsemme itsemääräämisoikeuslain, johon voimme tukeutua poikkeustilanteissakin.

5. Mitä korona on paljastanut asenteistamme vanhuutta kohtaan?

Näemme iäkkään holhottavana; emme itsenäisenä toimijana.

Yhteiskunta joutui tekemään poikkeuksellisia päätöksiä siitä, että jonkin iän ylittäneitä koskevat eri säännöt kuin muita. Osa iäkkäistä koki syyllisyyden tunteita esimerkiksi kaupassa käymisestä.

Onneksi pitkä elämänkokemus tuo kestokykyä ja suhteellisuudentajua.

6. Mistä tavastasi et halua luopua vanhuudessa?

Toivon, että pystyn liikkumaan luonnossa. Haluan päästä metsään ja uimaan.

Vanhusasiavaltuutettu

  • Edistää vanhusten oikeuksien toteutumista sekä arvioi lainsäädännön ja päätöksenteon vaikutusta vanhuksiin. 
  • Toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa ja kuuluu oikeus­ministeriön hallinnonalaan, mutta on viranomaisena itsenäinen ja ­riippumaton.
  • Ensimmäinen vanhusasiavaltuu­tettu Päivi Topo aloitti toimikautensa ­tammikuussa 2022. 
  • vanhusasia.fi

Päivi Topo

  • 59-vuotias vanhusasiavaltuutettu. Työskennellyt pitkään iäkkäiden palveluiden tutkijana ja kehittäjänä.
  • Valtiotieteen tohtori. Lääketieteen sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa sekä yleisen sosiologian ja sosiaaligerontologian dosentti Jyväskylän yliopistossa.
  • Perheeseen kuuluu puoliso sekä aikuiset lapset ja heidän kumppaninsa.
  • Harrastaa ulkoilua ja kulttuuria.
  • Twitterissä @PaiviTopo.