Tehyn asiantuntija: Varahenkilöjärjestelmä ratkaisee monta varhaiskasvatuksen ongelmaa

Talokohtaisesti tarkastellen kasvattajia voi näyttää olevan riittävästi, mutta lapsiryhmässä näin ei ole. Tämän vahvisti Tehyn tuore kysely.

Kuvateksti
Kasvattajavajaus on yleinen vaiva Tehyn varhaiskasvatuksen työoloja koskevan kyselyn mukaan. Kuva: Mikko Nikkinen

Tehyn varhaiskasvatuksen työoloja koskevassa kyselyssä saatujen vastausten perusteella lapsiryhmät toimivat suuren osan päivästä vajaalla henkilöstöllä. Tilanne on tämä: lähes kaikki vastaajat ilmoittivat, että kasvattajia on liian vähän päivän aikana. Kaksi kolmesta ilmoitti, että kaikki ryhmän kasvattajat ovat yhtä aikaa enintään viisi tuntia päivässä. Lasten hoitopäivät ovat pääsääntöisesti pidempiä kuin henkilöstön työpäivät.

”Ongelmana on se, että mitoitusta tarkastellaan talokohtaisesti eikä ryhmäkohtaisesti. Jossakin ryhmässä voi olla henkilöstövajausta, mutta toisessa ryhmässä henkilöstöä on yli vähimmäismäärän. Näin mitoitus täyttää lain vaatimuksen, vaikka lapsia hoidetaan ryhmissä, joissa on vajausta”, sanoo Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

Tehyssä nähdään, että keskeistä asian ratkaisun kannalta on toimivan varahenkilöjärjestelmän luominen. Siinä koko työpaikan työvuoroja tarkastellaan koko henkilöstö huomioon ottaen. Kysymys on organisoinnista ja johtamisesta.

Järjestelmän edut ovat kiistattomat. Varahenkilöitä lisäämällä ja järjestelmää laajentamalla pystytään paremmin turvaamaan riittävä henkilöstömäärä erityisesti äkillisten poissaolojen sattuessa. Varahenkilöt tuntevat lapset, henkilökunnan ja talon tavat. Omasta järjestelmästä saa varmemmin sijaisen ryhmään kuin että paikalle yritetään soittaa keikkalainen.

Vastaajista 63 prosenttia ilmoitti, että työpaikalla on käytössä varahenkilöjärjestelmä.

Varahenkilöstöjärjestelmä vaikuttaisi varmasti myös työssä jaksamiseen.

"Kyselyn vastaajista 77 % on puhunut työnkuormituksesta esihenkilön kanssa. Heistä alle puolet on kokenut, ettei esimies ole puuttunut kuormitusta aiheuttaviin asioihin."

Kyselyyn vastasi 1 573 varhaiskasvatuksessa työskentelevää tehyläistä touko-kesäkuun vaihteessa.