Hur utvecklas tehyiternas löner i framtiden, Else-Mai Kirvesniemi?

Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi vill få tehyiternas arbetsgivare att konkurrera med löner. Nu finns det ett sätt att göra det.

Image text
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi anser att en god professionell förhandlare håller känslorna i styr.
Bild: Pia Inberg

1. Hur utvecklas tehyiternas löner i framtiden?

Löneutvecklingen under de fem följande åren är god, tack vare tehyiternas och SuPer-medlemmarnas arbetskonflikter. Lönerna stiger ändå inte stadigt och i samma utsträckning överallt, vilket har varit ett medvetet strategiskt val. Avsikten är att faktiskt få arbetsgivarna att konkurrera med lönerna.

Läkarförbundet har använt samma metod i åratal redan. Social- och hälsovårdsavtalet och flera år av omsorgsfulla förberedelser gjorde detta möjligt också för Tehy och SuPer.

2. Lönelösningen under senaste förhandlingsomgång väckte mycket diskussion. Vilken missuppfattning vill du korrigera?

Den som berör löneförhöjningarna. Tehy och SuPer fick större förhöjningar än de övriga avtalsbranscherna i den offentliga sektorn. Det sexprocentiga tilläggslöneprogrammet innebär pengar, som inte hade höjt lönerna utan avtalet och arbetskonflikterna.

Tilläggslöneprogrammet ska enligt överenskommelsen användas inte bara för att harmonisera lönerna utan också för att utveckla lönerna och ta i bruk lönesystem. Under lokala förhandlingar beslutar man hur pengarna används. På vissa områden har lönerna redan harmoniserats, så man behöver inte ens förenhetliga praxis överallt.

3. Hur ser löneförhandlingarna ut bakom kulisserna?

Medierna kan ge en missvisande bild av atmosfären. Själva förhandlingarna är lugna, sker i god anda och är intensiva, även om det kan krävas stridsåtgärder för att komma vidare. I medierna ser detta ut som utpressning, men det hör till det manuskript som båda parter är med om att utforma.

4. Vad kännetecknar en bra arbetsmarknadsförhandlare?

Hen är lugn, väl förberedd och har tålamod. Kan sakligt motivera sin ståndpunkt, har förmåga att kompromissa och söka nya lösningar.

Man får inte tappa nerverna eller låta känslorna dra i väg med en, sådant visar motparten att man är pressad.

Tehy har kunniga förhandlingsparter. Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingsdirektör för Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna, är ett exempel på en skicklig förhandlingspart.

5. Vad ville du bli när du var liten?

Jag drömde om att bli skådespelare, men drömmen stupade på sångrösten. Medan jag studerade juridik riktade jag in mig på mänskliga rättigheter och internationell rätt, men slumpen gjorde att jag drogs till arbetsrätten.

Min första arbetsplats var på Skådespelarförbundet. Skådespelare och tehyiter påminner förvånansvärt mycket om varandra. Båda gör allmännyttigt arbete, vilket syns på deras personligheter. Båda har dessutom många intressen att driva.

I medierna kallas arbetsmarknadsförhandlingar ibland teater, så jag är kanske inte särskilt långt ifrån min ungdoms drömyrke.

Else-Mai Kirvesniemi

  • Tehys 51-åriga verksamhetsledare. Till utbildningen juris kandidat och vicehäradshövding.
  • Till familjen hör make, son och hund.
  • Har läsning och joggning som hobby.