Vad behöver AI vårdare till, Laura-Maria Peltonen?

Laura-Maria Peltonen, forskare, uppmanar vårdare att stå fast vid kritiskt tänkande och använda artificiell intelligens där den gör mest nytta.

Image text
Laura-Maria Peltonen är sjukskötare, doktor i hälsovetenskaper och forskare vid Åbo universitet.
Bild: Pasi Leino

1. Var kan vårdare stöta på AI?

Artificiell intelligens finns redan i vardagen på arbetsplatserna och används som stöd vid kliniskt beslutsfattande och för uppföljning av hur människor mår. Också vårdrobotarna som uppmärksammats stort drivs med AI.

2. Hur hjälper AI upp vårdarbristen?

Artificiell intelligens sparar krafter och tid, men lämpar sig inte för allt.

När AI planeras för vårdarbete måste det stå klart var den är till hjälp och var den är onödig eller rentav skadlig. AI kan till exempel inte ersätta äkta närvaro.

Kritiskt tänkande behövs i vårdsituationer i vardagen oavsett artificiell intelligens. Med sin yrkeskunskap ska en vårdare avgöra om det vårdarbete hen utför är vettigt, säkert och ändamålsenligt. Det går inte att sluta tänka och blint lita på den information som AI producerar.

3. Till vad behöver AI vårdare?

Vårdare behövs för att utveckla artificiell intelligens. När teknologi byggs upp bör man beakta för vem och vilka uppgifter det görs. På det sättet får man ett etiskt hållbart arbetsredskap, som är ändamålsenligt både för användare och för social- och hälsovården övergripande.

Vårdare som arbetar med interaktion förstår människors behov, men gjorda undersökningar visar att man inte hör på vårdarna tillräckligt när AI utvecklas.

Utvecklare borde samarbeta med yrkesutövare i vården. För vårdare borde man å andra sidan skapa roller, där de kan utveckla sitt teknologiska kunnande och ge dem möjlighet att bli teknologiutvecklarnas partner.

4. Vilka risker finns det med AI?

En fara är att vårdare blir tvungna att ta i bruk en teknologi som inte är planerad för vård. Så går det om man kör fram teknologin utan att höra experter på vårdarbete. Också den etiska aspekten måste beaktas. Det kan till och med uppstå farliga situationer om helheten inte beaktats tillräckligt till exempel med tanke på datasäkerhet.

AI använder sig av stora mängder data. Man måste veta vilken typ av människor materialet gäller, så att man med hjälp av AI kan skapa grunder för beslutsfattande.

5. Vad använder du själv AI till?

I forskning har man nytta av AI, för med dess hjälp kan man analysera material. Med AI kan forskare också ta fram redskap som är till hjälp i kliniskt vårdarbete. Med dess hjälp kan man till exempel identifiera svårbegripliga fenomen, få stöd för patienthandledning och för ledning av en enhet och eller en organisation.

Jag använder också AI i undervisningen. Metoder som använder sig av virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet det vill säga augmented reality (AR) möjliggör inlärning på nytt sätt.