Kära julgubbe, här är jag igen, skriver Millariikka Rytkönen

Jag önskar riktiga kollegor på arbetsturerna i stället för tjänsteandar till pappers, skriver Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

"Vi vill att våra mammor och pappor orkar leka med oss när de kommer från jobbet, så de måste få veta när de slutar, för det vill också vi veta. Kan du hjälpa oss?”

Min sjuårige son Aake skrev brev till familje- och omsorgsminister Annika Saarikko med bön om hjälp, men jag vill maximera chansen att det går som han hoppas och sänder det också till dig, kära julgubbe. Jag vet inte om Aake tror mer på dig än på Annika, men både min pojke och många andra barn till tehyiter önskar innerligt att det inte blir någon lag som gör att föräldrar inte kan vara med sina barn lika mycket som nu.

Ändringen i arbetstidslagen blir den kvinnodominerade social- och hälsovårdssektorns öde om paragraferna inte ändras. Ändringen i arbetstidslagen som behandlas i riksdagen försämrar arbetsvillkoren i vårdsektorn avsevärt. Vi i Tehy har redan nu stora problem med att orka. Arbetstidslagens uppgift är att skydda arbetstagarna, men nu håller man på att rasera skyddet ytterligare. En sådan julklapp har de alltför snälla tehyiterna väl inte förtjänat, eller hur kära julgubbe?

I nästa regering önskar jag mig till­räckligt med arbetsmarknadskunskap. Hjälp dem att förstå att lönerna inte blir mer jämlika om löneförhöjningarna i kvinnodominerade branscher inte blir större än för andra. Eftersom kommunsektorn är den mest kvinnodominerade måste här reserveras pengar för löneförhöjningar. Jag kan hjälpa tomtarna i Korvatunturi att enkelt försöka förklara det här för makthavarna. Pengar är sist och slutligen statsmaktens ansvar och den kommande regeringens sak. Om en ståltrådsmodell inte hjälper är jag beredd att skaffa fram järnvägsräls med tomtarna.

För Tehys medlemmar önskar jag hälsosam inomhusluft och en arbetsplats utan våld. Jag tror att också du tycker att varenda tehyit har rätt att komma helskinnad från jobbet. Dessutom önskar jag riktiga kollegor på arbetsturerna i stället för tjänsteandar till pappers. Ge också mod att berätta om missförhållanden på jobbet, så att du och jag tillsammans kan avhjälpa dem.

Jag vågar också önska något litet till kandidaterna i riksdagsvalet. Frågorna i social- och hälsovårdssektorn är stora, komplicerade helheter. Att få grepp om förändringarna kan vara svårt både för tomtar och kandidater. Därför har vi i Tehy gjort en lista med fem nyckelbegrepp till stöd för beslutsfattandet. Med dem blir turerna i vårdsektorn, som verkar krångliga, så enkla att också tomtar förstår dem. Sist och slutligen handlar allt om resurser, kvalitet, kunnande, ledarskap och jämlikhet.

Jag hoppas att de fem orden lyser klara som julstjärnor i beslutsfattarnas tänkesätt – både då det gäller att driva igenom vårdreformen och att göra upp nästa regeringsprogram. Kan julgubben pränta in det hos beslutsfattarna redan på julafton, så blir det lite enklare för oss i vår?

Dessutom, kära julgubbe, kan du lugnt jobba på i jul, för vi yrkesutövare i Tehy sköter om också din välfärd och hälsa under helgerna. Så ta en extra varm julhälsning med både till tehyiter som stretar på jobbet och till dem som är lediga. Och till varenda en skickar jag med en önskan om julglädje och en magisk jul.