Millariikka Rytkönen: Julkaka och vardagskomik

I en fri och förtroendeingivande atmosfär känner alla att de är välkomna som medlemmar i arbetsgemenskapen, skriver Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Så här inför julen saknar jag den arbetsgemenskap som jag hade för många år sedan. Jag minns hur arbetskamraten Pia en decembernatt för sjutton år sedan skrev ner receptet på julens fruktkaka på ett hörn av att tillskrynklat printpapper. Än i dag, när jag blötlägger suckat, cocktailkörsbär, russin och torkade aprikoser i rom, är jag alltid i tankarna tillsammans med arbetskamraterna på förlossningsenheten.

Jag minns lillajulsfesterna, avskedsfesterna och kryssningarna. Jag minns barnvattenemboli, bebisen som föddes innan mamman fått av sig byxorna och arbetsbyxor som sprack i grenen. Jag minns känslan vi alla gav varandra. Vi var mer än ett arbetsteam.

Enligt Arbetarskyddscentralen är jämställdhet, rättvisa, fungerande interaktion, arbetsuppgifter som är lagom tunga och uppmuntrande atmosfär tecken på god arbetsgemenskap. Fungerande arbetsgemenskap är trygg och sund. I en fri och förtroendeingivande stämning känner alla att de är välkomna medlemmar i arbetsgemenskapen. Individerna i teamet stöder varandra och delar med sig av sitt kunnande för det allmänna bästa.

För oss tehyiter har stämningen på jobbet extra stor betydelse. Antti Aro, arbetshälsopsykolog och organisationskonsult, har konstaterat att ovänligt bemötande i vårdsektorn mellan personer i förmansställning och anställda samt mellan kollegor ökar risken för utmattning betydligt mer än på andra områden. Dåligt patientbeteende inverkar inte lika mycket, det professionella förhållningssättet ger skydd. För alla oss är arbetsplatsen och kollegorna alltså mer än en arbetsgemenskap med bara jobb.

Enligt Satu Teerikangas, professor vid finska handelshögskolan i Åbo, grundar sig aktivt arbetskamratskap på tre viktiga tankar: jag är professionell i mitt arbete, jag verkar i enlighet med den gemensamma linjen och jag försäkrar mig om att arbetet och kundservicen fungerar. Själv tilltalades jag av Teerikangas tanke, som jag läste i Tehy-tidningen ifjol: professionalitet handlar om mer än arbete. Där kunde hon inte ha mera rätt: goda arbetskamrater beter sig väl – och har kanske också helsikes goda recept på julens fruktkaka.

Mina egna bästa vänner har jag stött på under yrkeskarriärens gång. På dotterns studentfest stannade jag upp och tänkte efter hur många av gästerna jag återupplivat nyfödda med, svurit över beställningen till centrallagret eller löst ledningsproblem med redan före det egna moderskapet. Och där står vi och höjer en skål på mitt barns stora dag, sammansvetsade – men inte bara som kollegor.

När jag övergick till jobb i organisationsvärlden smärtade det mig enormt att överge sjukhusvärlden. Då dagarna fylls med hård intressebevakning, befarade jag, blir jag tvungen att säga hej då till glädjen och vardagskomiken. Men den julafton, då ledningsgruppens paket visade sig innehålla en äggkokare med tillhörande interna skämt, insåg jag att Tehy är mer för mig än en arbetsgemenskap där man bara utför sitt jobb.

Mitt i denna mycket utmanande och märkliga tid önskar jag var och en av er julglädje och julmagi. Ett särskilt tack går till dig kollega, som tryggar välfärd och hälsa för oss andra under julhelgerna!