Millariikka Rytkönen: Tack romare – nej facket!

Tack för förhållandena i dagens arbetsliv går ofta till fel adress, skriver Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Varför firar vi både påskdag och annandag påsk? Det har jag aldrig vetat, men får dubbel lön på måndagen för att romarna spikade upp någon folkuppviglare för 2000 år sedan. Tack romare”, tweetade vår blivande kollega till påsk. Men snabbt riktades tacket till rätt adress. ”Du får dubbel lön för att fackförbunden har förhandlat fram den.”

Tack för förhållandena i dagens arbetsliv går ofta till fel adress. Det insåg jag på en väns sommarfest för ett par år sedan. En man som närmade sig pensionsåldern marscherade målmedvetet fram till mig och sade ”Hör du, jag behöver inte facket till någonting. Sidu, när jag gick genom fabriksporten kom jag själv överens om mina arbetsvillkor och betalar inte förbundet för det. För mig räcker Loimaakassan!”

Jag frågade mannen om han faktiskt själv, innan arbetsförhållandet inleddes, förhandlade med arbetsgivaren om lön för sjukfrånvaro, semester, semesterpeng, femdagars arbetsvecka, åttatimmars arbetsdag, uppsägningsskydd, eventuell pappa- och föräldraledighet och om rätt att sköta sjukt barn hemma med lön? Just där vi porten? Nå nej. Men han behöver bara inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.

Lagstiftningen känner inte till begrepp som utrycknings- och semesterpeng. Utan kollektivavtal skulle vi varken ha kaffepauser eller få särskild ersättning för söckenhelg. Vi skulle alltså arbeta på självständighetsdagen, första maj, påsken, Kristi himmelsfärd, midsommardagen, allhelgona, nyårsdagen, trettondagen, juldagen och julannandagen utan lönetillägg. Och inte betalar arbetsgivare för ros skull särskild ersättning för lördagar, kvällar och nätter.

Enligt arbetstidslagen har arbetstagare bara rätt till ersättning för söndagsarbete. Allt utöver det har fackförbunden och deras betalande medlemmar fått till stånd. Inte romarna. Och inte de som på sommarfester mal på om sin Loimaa-arbetslöshetskassa. De sistnämnda får allt på grund av bra fackföreningsrörelse och er som är medlemmar, fast de styrkta av sommarbål kan tro något annat.

Rekordmånga tehyiter kom in i riksdagen. Under den förra valperioden var Tehy-riksdagsledamöterna fem och nu fördubblades antalet. Tänk: fem procent av riksdagsledamöterna är tehyiter! Det var fantastiskt att märka att vårdproffs uppskattas så mycket. Grattis Sari, Paula, Piritta, Kaisa, Hannakaisa, Sanna, Merja, Arja, Noora och Kim! Jag är enormt stolt över er!

Tehy och SuPer lade i mars fram ett jämställdhetsprogram som etappvis ska fylla igen lönegropen i den kvinnodominerade vårdsektorn. Inför valet uppskattades vårt måttfulla förslag och man konstaterade att frågan hör hemma på arbetsmarknadsbordet. Där konstaterar man att kommunsektorn inte har sådana belopp.

Så har frågan bollats fram och tillbaka. Ansvaret skuffas mellan politiker och arbetsmarknadsparter. Frågan verkar aldrig höra till någondera sidan och lönerna i kvinnodominerade branscher justeras aldrig. Jag hoppas att de tio riksdagsledamöterna med Tehybakgrund inser att de nu tillsammans med sina kolleger måste gräva fram pengar ur statsbudgeten.

Finland har snart en ny regering och ett regeringsprogram, som man får hoppas omfattar vårt måttfulla sätt att fylla lönegropen. Och vi får hoppas att vi förutom fackföreningsrörelsen får tacka också beslutsfattarna på Arkadiabacken för bättre lön och ändamålsenliga arbetsförhållanden.