Kollektivavtalet för Hammastess godkänt – två löneförhöjningar i år

Kollektivavtalet gäller i två år. Nästa års löneförhöjningar förhandlas separat.

Image text
Kollektivavtalets avtalsperiod är två år, dvs. kollektivavtalet gäller 1.4.2024–31.3.2026.
Bild: Mikko Lehtimäki

Fackförbundens förvaltningar har godkänt förhandlingsresultatet för kollektivavtalet hos Tandläkarnas arbetsgivarförening.

Kollektivavtalets avtalsperiod är två år, dvs. kollektivavtalet gäller 1.4.2024–31.3.2026.

År 2024 förekommer två löneförhöjningar.

1.4 höjs lönerna med en allmän höjning på 3,3 procent och från och med 1.9 höjs tabellönerna med 2,2 procent.

Löneförhöjningarna för 2025 förhandlas senast 15.2.2025.

Om ingen överenskommelse nås i fråga om löneförhöjningar, kan kollektivavtalet sägas upp med iakttagande av en månads uppsägningstid så att det upphör 31.3.2025.

Inga textändringar gjordes i kollektivavtalet.