Överenskommelse om löneförhöjningarna för Studenternas hälsovårdsstiftelse

Förbundens styrelser har godkänt löneförhöjningarna för Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Image text
SHVS:s kollektivavtal upphör att gälla den 30 april 2025.
Bild: Jussi Nukari / Lehtikuva

Arbetstagarnas löner på SHVS höjs med en allmän höjning på 3,4 procent från och med den 15 maj 2024.

Det handlar om det så kallade optionsåret eller löneförhöjningen för perioden 1 maj 2024 till 30 april 2025, som Sote rf förhandlade separat med arbetsgivaren om. Kollektivavtalet är giltigt fram till den 30 april 2025.

Inom privatsektorn förhandlar Sote rf som representant för Tehy, SuPer och Erto.