Hur räknar arbetstid under sjukdagar?

Jag har avtalat om 30 timmars arbete i veckan, det vill säga fyra arbetsdagar som är 7 timmar och 39 minuter långa. Jag har också en ledig dag per vecka. Hur beräknas arbetstiden om jag blir sjuk? Jag har allmän arbetstid. I arbetsförhållandet gäller det kommunala tjänste- och kollektivavtalet.

När en anställd avtalar om allmän arbetstid med i genomsnitt 30 timmar per arbetsvecka är arbetstiden i snitt sex timmar fem dagar i veckan. Den kalkylerade arbetstiden ändras inte trots att arbetstagaren erbjuds fyra hela arbetsdagar och en ledig dag.

Om arbetstagaren insjuknar och är frånvarande en dag då den planerade arbetstiden är 7 timmar och 39 minuter så är en kalkylerade arbetstiden ändå sex timmar. Sjukdagen blir lite kortare, men enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivatalet (AKTA) behöver underskottet inte arbetas in andra dagar. Arbetsskiftsförteckningen får inte heller ändras av den anledningen.