Kan arbetsgivaren annvisa viss läkare?

Kan arbetsgivaren kräva att företagshälsovårdens allmänläkare anlitas för att avgöra behovet av sjukledighet? Jag har länge gått hos samma specialistläkare.

En anställd har rätt att välja läkare. I Tehyiternas kollektivavtal finns ingen bestämmelse som berättigar arbetsgivare att besluta vilken läkare som ska användas. Arbetsgivaren får inte ­heller bestämma att man enbart godkänner företagshälsovårdens läkarintyg.

Om arbetsgivaren däremot har orsak att misstro äktheten i det läkar-intyg som arbetstagaren lämnar in kan arbetstagaren uppmanas att besöka en annan läkare på arbetsgivarens bekostnad.