Kan jag ärva min patients förmögenhet?

Jag arbetar i äldrevården. En av de personer som jag sköter vill minnas mig i sitt testamente. Hur ska jag göra så att allt går rätt till?

Det klokaste är att inte göra något alls. Eventuella arvingar kan bestrida testamentet om det finns minsta skäl att misstänka att någon har kunnat påverka testatorn.

I och för sig hindrar ärvdabalken inte att en kund testamenterar sin kvarlåtenskap till sin vårdare. Den som skriver testamente bör dock ha förmåga att göra upp testamente och följa alla formella krav.

En person som fyllt arton år får bestämma över sin egendom med testamente. Bröstarvingar har rätt till laglott, som inte kan uteslutas med testamente, men en person som saknar bröstarvingar kan med testamente bestämma över hela sin egendom.

Om ett testamente bestrids kan det ogiltigförklaras i domstol. Så kan det gå om testatorn inte har haft behörighet att bestämma över sin kvarlåtenskap, om formkraven för testamente inte har uppfyllts eller om ”sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten” har påverkat tillblivelsen av testamentet. Samma gäller om man utnyttjat testators oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning.

Ifall den som uppgjort testamente saknar bröstarvingar och har en långvarig vårdrelation med sin skötare kan testamentering vara förståeligt, bara det görs av fri vilja. Det kan löna sig för personen du vårdar att ta kontakt med en jurist eller advokat som är specialiserad på familje- och arvsrätt.

Bild Lehtikuva.