Problem på daghem?

Yrkesutövare inom småbarnspedagogik bör anmäla missförhållanden som de upptäcker.

Image text
Yrkesutövare inom småbarnspedagogik är skyldiga att anmäla missförhållanden som de upptäcker i det pedagogiska arbetet. Foto: Mikko Nikkinen

Anmäl problem

Yrkesutövare inom småbarnspedagogik är skyldiga att anmäla missförhållanden som de upptäcker i det pedagogiska arbetet, till exempel hur barn bemöts eller daghemmets utrymmen. Missförhållandet kan också gälla personaldimensionering eller arbetskultur.

Lagen förutsätter anmälan

Anmälningsplikten är lagstadgad. Tehy hade föreslagit att anmälningsplikt skrivs in i lagen om småbarnspedagogik och lagändringen trädde i kraft i början av augusti. Den gäller både offentlig och privat småbarnspedagogik. Bland Tehys yrkesutövare omfattar lagändringen barnskötare, socionomer inom småbarnspedagogik och familjedagvårdare. Samma typ av anmälningsplikt har redan tidigare gällt anställda inom social omsorg.

Under eget namn

Anmälan görs skriftligt till den egna förmannen och under eget namn, till exempel per e-post. Anmälaren har rätt att få veta vilka eventuella åtgärder anmälan har resulterat i. En anmälan får inte innebära negativa konsekvenser för anmälaren.

Arbetsgivaren bör informera

Arbetsgivare bör informera om anmälningsplikten. Samtidigt bör arbetstagarna upplysas om hur anmälan görs och hur den behandlas. Arbetsgivaren kan till exempel skapa en nätblankett för anmälningar.

Myndighet kan ingripa

I sista hand kan anmälan tas till behandling i regionförvaltningsverket eller Valvira. En anmälan leder nödvändigtvis inte alltid till åtgärder eller förändring. I utredningen kan det till exempel konstateras att personaldimensioneringen har följt lagen.