Sexuella trakasserier är arbetsplatsvåld

Patienter och arbetskamrater kan antasta både män och kvinnor och göra sig skyldiga till trakasserier.

Image text
I fjol behandlade domstolarna 42 åtal om sexuella trakasserier. Bild: iStock

Sexuella trakasserier togs med i strafflagen år 2014. Det första året väcktes åtal i ett fall. I fjol behandlade domstolarna 42 åtal om sexuella trakasserier.

Det är bara toppen av isberget, för största delen av fallen kommer aldrig till myndigheternas kännedom. Sexuella trakasserier och kränkningar är en form av arbetsplatsvåld men hur utbrett det är har inte särskilt undersökts i social- och hälsovården.

Sexuella trakasserier kan ta sig verbala uttryck eller innefatta beröring. Muntlig kränkning är obehaglig och man ska ingripa också mot sådant. Sexuellt antastande gör sig någon enligt strafflagen skyldig till först när han eller hon rör offret.

Patienter och arbetskamrater kan antasta både män och kvinnor och göra sig skyldiga till trakasserier.

– I kvinnodominerade branscher kan män bli föremål för sexuella trakasserier som ger sig ut för att vara humor, säger Tehys arbetsmiljöexpert Kaija Ojanperä.

Arbetsrelaterade sexuella trakasserier bör synliggöras på arbetsplatsen. Tehys jurist Riikka Patoharju ger rådet att man så fort som möjligt ska berätta vad som hänt för någon, till exempel för förmän eller arbetarskyddsfullmäktige.

– Det finns vanligen inte ögonvittnen när någon antastar, så att man berättat om det för andra krävs för bevisning i rätten ifall frågan avancerar så långt.

Det lönar sig också att skriva ner det skedda så detaljerat som möjligt. Detaljer faller lätt ur minnet när man försöker bearbeta en traumatisk upplevelse. Finns det tidiga tecken på att antas­tande är på kommande lönar det sig också att börja skriva ner dem.

Om en patient utsätter en anställd i vården för sexuella trakasserier kan det antecknas i patientuppgifterna på samma ställe där annat våld förs in.

– Jag ser ingen orsak att skilja på sexuella trakasserier och annat våld. Sexuellt antastande nämns i strafflagen som en form av sexualbrott, säger Marja Penttilä, specialist på datasekretess vid social- och hälsovårdsministeriet.

 

Gör så här

1. Kommunicera alltid yrkesmässigt. Det skyddar dig.

2. Säg ifrån till antastare. Tror personen dig inte utan rör dig gör han eller hon sig skyldig till brott.

3. Anmäl trakasserier för din förman. Om förmannen inte kan reda ut det skedda anmäler du saken till förmannens förman.

4. Berätta för arbetarskyddsfullmäktige vad som hänt, skriv ner detaljerna och gör en arbetarskyddsanmälan till arbetsgivaren.

5. Ta såg fort som möjligt kontakt med Tehy. Det gör den långsamma processen snabbare för din del.

6. Gör brottsanmälan till polisen. Det här är målsägandebrott, så arbetsgivare kan inte göra anmälan för arbetstagares del. Begär skadestånd i samband med förundersökning. Beloppet kan fastslås senare.

7. Bered dig på rättegång. Ärendet går vidare till åtalsprövning. Om åtal väcks blir du målsägande i rätten. Tehys rättegångs- och ansvarighetsförsäkring ersätter eventuella rättegångskostnader.