Unik klausul kvarstår

Image text
Akutvårdare Niina Kyrö och hennes arbetskamrater får behålla ersättningen för beredskap. Bild: Ari Korkala

Akutvårdare i Ivalo vann rättstvist om fast ersättning för beredskap.

Om lönen minskar med flera hundra euro är något på tok, men så gick det för fem akutvårdare i Ivalo år 2014, när det ambulansföretag som de arbetat för övergick i Lapplands sjukvårdsdi­strikts ägo.

Sjukvårdsdistriktet slopade den månatliga, fasta beredskapsersättning som akutvårdarna ingått avtal om med sin tidigare arbetsgivare och betalade ersättning bara för sådana beredskapstimmar då arbete utförts.

Den fasta ersättningen hade varit unik och beräknats utgående från 210 timmar per månad också under sjukledighet och semester. Lösningen hade förhandlats fram lokalt, för om det här fanns det inga bestämmelser i kollektivavtalet.

– Det var ett hårt slag när arbetsgivaren sänkte lönen med flera hundra euro, säger Niina Kyrö.

Niina, Jaakko Lemmetty och Jari Sarre var på sin vakt vid företagsöverlåtelsen. De hade fått instruktioner av Tehy och förstod till exempel att inte skriva på nya arbetsavtal.

Till slut blev det rättegång. De fem akutvårdarna var beredda, för stödet från facket underlättade beslutet.

– Annars är man ju rädd att man får stå för kalaset, säger Jaakko.

Akutvårdarna var antagligen de enda i Finland som fick beredskapsersättning i form av en fast ersättning.

– Men beredskap uppfattas ofta som slavarbete då full lön inte betalas, säger Jaakko.

I april 2016 vann akutvårdarna rättstvisten i Lapplands tingsrätt, som ansåg den överenskomna ersättningen vara en punkt i avtalet som inte ensidigt kunde ändras. Sjukhusdistriktet dömdes att betala innestående lön, förseningsränta och rättegångskostnader.

Arbetsgivaren överklagade domen, så den kändes bara som en delseger.

Niina semestrade när hon sedan fick besked om hovrättens beslut, också det positivt, men sjukvårdsdistriktet nöjde sig inte heller med det utan vände sig till Högsta domstolen.

– Då tänkte jag, att ska det här aldrig sluta, bekänner Jaakko.

I mars 2018 kom beskedet att högsta domstolen inte beviljar besvärsrätt. Tings­rättens dom blev i kraft. Jaakko befann sig på pilkresa i Norge när Niina ringde.

– Jag tog några danssteg i min ensamhet, bekänner han.

De fem fick tusentals euro i innestående lön och arbetsavtalen blev i kraft.

– Jag har ofta undrat om det lönar sig att betala medlemsavgift till facket, men visst lönar det sig, säger han.

 

Vad säger lagen?

  • Man kan komma överens om villkor som är bättre än kollektivavtalets.
  • Vid företagsöverlåtelse övergår arbetstagare i ny arbetsgivares tjänst med tidigare villkor, nya avtal behövs inte. En ny arbets­givare kan ändra på tidigare villkor bara om det finns grund för uppsägning.
  • En ny arbetsgivare följer det kollektivavtal som är i kraft vid överlåtelsetillfället, och det gäller till avtalsperiodens slut. Först därefter tillämpas branschens kollektivavtal.
  • Lönen får inte sjunka vid företagsöverlåtelse.