Åland: Sjukskötarens grundlön närmar sig 3000 euro

Lönekartläggning bekräftade kraven vid strejken på Åland 2014.

Image text
Grundlöneförhöjningarna syns i lönepåsen 1.2.2018 när en ny avtalsperiod börjar. Bild: iStock

Sjukskötarnas grundlöner stiger på Åland. Landskapsstyrelsens lönekartläggning bekräftade att lönerna i synnerhet i kvinnodominerade branscher, såsom sjukskötare, är lägre än en bedömning av arbetets svårighetsgrad förutsätter. I sjukvårdsdistriktet är kvinnans euro värd cirka 85 cent. 

Kartläggningen innebär som mest förhöjningar om 150 euro i sjukskötarens grundlön. Detta höjer sjukskötarnivåns grundlöner i olika svårighetsgradsgrupper till 2 700, 2 750 eller 2800 euro. Med sjukskötarnivå avses även t.ex. fysioterapeuter, röntgenskötare och laboratorieskötare.

– Vi börjar komma nära 3 000 euro, vilket visar att kraven vid strejken hösten 2014 inte var gripna ur luften, säger verksamhetsledaren för Tehy på Åland, Erkki Santamala.

Tehy hade som centralt mål att den hos landskapsstyrelsen anställda utbildade vårdpersonalens grundlönenivå höjs och lika lön för likvärdigt arbete.

Det tog den av olika förhandlingsparter sammansatta arbetsgruppen inemot tre år i anspråk att göra lönekartläggningen av cirka 500 olika tjänstebeteckningar. Beteckningarna är nu indelade i 16 svårighetsgrupper. Huvudkriteriet är utbildningskravet.

Jämställdhetspotternas totalsumma är 1,5 miljoner euro. Enligt avtalet betalas första potten 1.2.2016 och är 1,1 miljoner av vilket hälften riktas till vårdbranschen. Andra potten betalas enligt avtalet 1.5.2017 och är 400 000 euro.

Grundlöneförhöjningarna syns i lönepåsen 1.2.2018 när en ny avtalsperiod börjar. Förhöjningarna betalas retroaktivt men tidtabellen är ännu öppen.

Arbetet är ändå inte klart.

– Förhandlingar om ett löneprogram står i tur. Det skall räta ut orättvisor gradvis fram till juni år 2020.

Arbetsgruppen har räknat ut hur mycket mer pengar det behövs för att allas löner fås åtminstone upp till lönegruppens minimilönenivå. Den årliga summan är cirka 240 000 euro.