Arbetsministern ber Tehys och OAJ:s ordförande utreda främjandet av exportmodellen

Arbetsminister Arto Satonen vill att löntagar- och arbetsgivarorganisationerna kommer överens om den exportdrivna lönemodellen.

Image text
”Vi börjar diskutera hur vi skulle kunna lösa frågan om arbetsmarknadsmodellen”, säger Millariikka Rytkönen.
Bild: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Arbetsminister Arto Satonen har bett Tehys ordförande Millariikka Rytkönen och OAJ:s ordförande Katarina Murto hitta sätt att främja förhandlingarna om den exportdrivna lönemodellen mellan fackförbunden. 

”Jag hoppas att de utreder och hittar ett sätt att samla löntagarorganisationerna kring samma bord för att förhandla om en hållbar arbetsmarknadsmodell som godkänns gemensamt. På det sättet skulle alla arbetsmarknadsparter förbinda sig starkare till den nya arbetsmarknadsmodellen”, säger Satonen. 

”Vi börjar diskutera hur vi skulle kunna lösa frågan om arbetsmarknadsmodellen. Men det är en annan fråga om diskussionerna resulterar i förhandlingar”, säger Rytkönen. 

I den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen skulle andra branschers löner bindas till löneutvecklingen inom exportbranscherna.  

Tehy är beredd att förhandla om en exportmodell som innefattar möjligheten att göra undantag med motiverade skäl. 

Motiverade skäl kunde vara exempelvis arbetskraftsbrist inom branschen, främjande av lönejämställdhet, utveckling av lönesystemet eller något annat branschspecifikt, vägande skäl.

”Det behövs en ny arbetsmarknadsmodell, och vi förstår även den ekonomiska aspekten i denna fråga. Det är dock inte ens möjligt att bestämma om modellen genom lagstiftning, utan man måste förhandla och komma överens om den. Det är arbetsmarknadsparterna, vars förhandlings- och avtalsrättigheter det gäller, som ska avtala om detta”, säger Rytkönen. 

”Att i enlighet med regeringsprogrammet stifta en lag om en exportdriven arbetsmarknadsmodell passar inte för oss, eftersom det skulle innebära en evig lönegrop för vårdarna.”

Hösten 2023 diskuterade löntagarorganisationerna med arbetsgivarförbunden om exportmodellen. Diskussionerna avslutades, eftersom FFC ville diskutera även övriga reformer i regeringsprogrammet som gäller arbetslivet. 

Satonen vände sig till Rytkönen och Murto, eftersom det enligt statssekreterare Mika Nykänens rapport inte finns förutsättningar för att organisationerna snabbt skulle börja förhandla med varandra om den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen.