Tehys organisation förnyades

Tehy förnyade sin organisation för att kunna bevaka tehyiternas intressen ännu effektivare.

Image text
Organisaatiouudistuksen yhtenä tavoitteena oli, että tehyläiset ympäri Suomen saavat laajasti Tehyn asian­tuntijoiden osaamisen ­käyttöönsä.
Bild: Aki Rask

Smidig service till tehyiter. Mer stöd till förtroendepersoner och Tehys andra aktörer på arbetsplatserna. Mer kraft i den lokala intressebevakningen. Förbundets verksamhet attraktiv för studerande. 

Bland annat dessa saker uppmärksammades när Tehy förnyade sin organisation. Målet var att svara ännu bättre på tehyiternas behov. Den nya organisationen inleder verksamheten från början av mars. 

I bakgrunden ligger förändringar i samhället, till exempel starten av välfärdsområdenas verksamhet.

”De förändringar som social- och hälsovårdsreformen har åstadkommit berör även alla tehyiter. Därför måste också Tehys verksamhet förändras”, säger Pipsa Allén, Tehys andra vice ordförande. Hon känner till Tehys verksamhet sedan många år och har lett organisationens reformarbete.

Med hjälp av den förnyade verksamhetsmodellen kan Tehy satsa ännu mer till exempel på att stödja förtroendepersonerna, den lokala intressebevakningen och studerandearbetet.

I den nya organisationen har ett team för lokal intressebevakning inlett sin verksamhet. Experterna som ingår i teamet representerar lokal intressebevakning inom den offentliga och privata sektorn. Bland annat ger de råd, utbildar och upprätthåller ett aktivt samarbete med förtroendepersoner och Tehys andra lokala aktörer. Målet är att tehyiter runtom i Finland får omfattande tillgång till Tehy-experternas kompetens.

Teamet för yrkesmässig intressebevakning fokuserar bland annat på att ta hand om utbildningsfrågor och olika yrkesgruppers ärenden. Studerandearbetets uppgift är att utveckla nya sätt att nå ut till och betjäna studerande.

Fackavdelnings- och förtroendepersonsfunktionen ansvarar för, som namnet avslöjar, Tehys fackavdelnings- och förtroendepersonsverksamhet. Den utbildar och ger råd till personer som arbetar inom organisationen och stöder tehyiter runtom i Finland i samarbete med aktörerna inom fackavdelningarna. 

”Tehys vision ger riktlinjer för förändring: Tehys medlemmars löner och arbetsförhållanden ska sättas i stånd. Detta främjar vi genom att reagera snabbt och påverka modigt. Allt detta görs tillsammans så att de medverkande omfattar tehyiter, Tehys experter och lokala aktörer, såsom förtroendepersoner.”

I förnyelsen av organisationen utökades även resurserna inom Tehy för ekonomi, kommunikation och HR-sektorn.

Pipsa Allén påminner om att även om organisationen nu har förnyats, fortsätter utvecklingen. Verksamhetens ska vara organisk och förändras vid behov. 

”Tehyiterna behöver dock inte märka av någon förändring i sin vardag. Det viktigaste är att de får servicen de behöver från Tehy på ett smidigt sätt. Det är vad vi strävar efter med förändringarna.”

Tehyiternas servicekanaler förblir oförändrade. Dem hittar du på tehy.fi.
 

Tehys organisation

Ordförandes kontor
Intressebevakning och HR
Intressebevakning inom den offentliga och privata sektorn, arbetarskyddsfrågor, teamet för social trygghet, teamet för lokal intressebevakning, internationella frågor, HR
Juridiska frågor
Tehys juridiska tjänster för medlemmarna
Medlemskap och yrkesmässig intressebevakning
Teamet för medlemstjänst, teamet för yrkesmässig intressebevakning, organisationsteamet, fackavdelnings- och förtroendepersonsfrågor, studerandearbete och medlemskapsfrågor
Kommunikation
Kommunikationsteamet, Tehy-tidningens redaktion
Ekonomi, IT och interna tjänster

 

5.3.2024 klockan 11.00 lade man till ett kapitel om fackavdelnings- och förtroendepersonsverksamheten.