Val i oktober på Åland – också tehyiter finns bland kandidaterna

Vårdarbrist väcker diskussion i Ålands lagtings- och kommunalval.

Image text
Till lagtinget väljs 30 ledamöter.
Bild: Lehtikuva

Bristen på vårdare, ledarskapet och hur utbildning och kunnande inverkar på lönen. Låter det bekant?

”Samma ämnen väcker diskussion här på Åland som i riket”, sammanfattar Pirjo Åkerblom landskapets valteman. Hon är ordförande för Tehys fackavdelning på Åland och medlem i Tehys fullmäktige.

På Åland hålls lagtings- och kommunalval den 15 oktober. Till lagtinget väljs 30 ledamöter. Enligt den åländska självstyrelselagen har lagtinget rätt att lagstifta om landskapets angelägenheter och besluta om landskapets budget. Åland har 16 kommuner och alla väljer egna kommunfullmäktige.

Sedan år 2015 har en representant för Tehy, Pernilla Söderlund, suttit i lagtinget. Nu kandiderar tre tehyiter, förutom Söderlund är Annika Eriksson och Leena Pokela uppställda. De kandiderar också i kommunalvalet och kandidat där är även Yvonne Skaglund, som också är tehyit.

Bristen på vårdare var enligt Åkerblom stor i somras. Det är ständig brist på vikarier och det försöker man råda bot på bland annat genom att locka vårdare från fastlandet till Åland.

”Det utbildas närvårdare och sjukskötare på Åland, men barnmorskor, röntgenskötare och bioanalytiker måste rekryteras bland dem som fått sin utbildning utanför landskapet.”

Svenskarna är bra på att sälja sina arbetsplatser.

Vårdare åker också från Åland till Sverige för att arbeta.

”Svenskarna är bra på att sälja sina arbetsplatser. Därifrån kommer hurtiga personer och gör reklam för förmånerna. I Sverige får man samma lön som här med kortare arbetstid.”

Den uppgiftsbaserade lönen för sjukskötare i den åländska landskaps­regeringens tjänst steg i början av juni till över 3 000 euro. Vårdpersonal i landskapets tjänst följer Tehy Ålands eget tjänstekollektivavtal. Den kommunala sidan har eget kollektivavtal.

De allmänna löneförhöjningarna enligt tjänstekollektivavtalet betalas alltid den 1 juni. År 2022 var för­höjningen 2,25 procent, i år är den 2,15 och nästa år 1,9 procent. Som­maren 2024 träder dessutom ett löneutvecklingsprogram i kraft som ger en förhöjning på 2,6 procent.

”Nästa vår är avsikten att komma överens om ett löneutvecklings­program som gäller för landskapets alla anställda och de olika yrkena.”

Arbetet för att minska löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade branscher inleddes efter den strejk som Tehy ordnade år 2014. Trots att lönejämförelser mellan olika yrken gjordes för många år sedan och missförhållandena är kända, så avbröt coronan arbetet i nästan två år.