Millariikka Rytkönen: Ordens kraft

Det finns ett ord som kan rätta till nästan allt, skriver Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Bild: Leena Louhivaara

Handpar. Hjälpande händer. De som byter saftglas. Kära kollegor har många namn. När vi förklarar att vi vill ha tal och språkbilder med respekt för vår utbildning och vårt kunnande möts vi med skatt, hån och misskrediteras till och med av ett politiskt parti.

I samband med utfrågningarna inför välfärdsområdesvalet twittrade jag att Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra kräver fler händer i social- och hälsovården och konstaterade att ”hela skötare garanterat vårdar bättre. Varför är det så jäkla svårt att tala om oss högt utbildade yrkesutövare som annat än händer och handpar?” På det följde manipulerande misskreditering av partitidningens chefredaktör, alltså försök att tysta ned alltsammans.

När jag har anmärkt att minister Kiuru, riksdagsledamot Tanus, statssekreterare Nylander, HUS verksamhetsområdesdirektör Heinonen och Yles redaktion använt liknande språkbilder har ingen stödgrupp misskrediterat mig, utan försökt ändra språkbruket i mer uppskattande riktning.

Det finns ett alldeles särskilt kraftigt ord som kan reparera nästan allt. Med det kan man till och med rätta till onda ord och handlingar, men det är kanske det svåraste ordet att säga högt. Och samtidigt det som bäst rättar till misstag. Ordet förlåt. Jag medger att inte heller jag alltid kan använda det. Det är faktiskt det svåraste ordet att uttala.

Det finns kraft också i visuella element. En logo är en symbol som hjälper människor att förstå vad du gör och vem du är. Tehys visuella kapital komprimeras i vårt emblem som illustrerar kraften i det vi gör tillsammans. Det syftar också på mångsidigheten och multiprofessionaliteten hos tehyiterna. Logon förenar oss tehyiter. Berättar om den förändring som vi tillsammans kan få till stånd.

I min egenskap av barnmorska är händerna mitt viktigaste arbetsredskap. Ändå är jag absolut inget handpar. Även om vi ofta hjälper med våra händer så är vi mer än händer. Vi är hela yrkesutövare och som sådana vill vi uppfattas.

I Läkarförbundets logo finns en orm. Vi förstår säkert alla symboliken. Precis som vi förstår vad balansvågen och svärdet står för i Juristförbundets logo. Ändå har symbolerna i Tehy-logon blivit en del av den huvudlösa diskussionen om vi som är yrkesverksamma i branschen får begära att inte omtalas som händer.

Det får vi. Och vi får också ha kvar händerna i vår logo.

PS. Det finns faktiskt en anledning till att vi människor har två händer, två öron och bara en mun. Ärade kollegor, berör också i fortsättningen människor både på och under huden i ert arbete.