Millariikka Rytkönen: Vårdarbristen kan avhjälpas

För förändring behövs du, nyvalda riksdagsledamot, skriver Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Bild: Leena Louhivaara

Jag tänkte gå och förhandsrösta i dag. När du läser det här är valresultatet redan klart och riksdagsgrupperna har börjat förhandla om regeringsprogram och regeringssammansättning.

Tehy har påmint parterna som förhandlar på Ständerhuset att det faktiskt är hög tid att lösa vårdarbristen. Att hitta en lösning på den är i själva verket en av de viktigaste frågorna under nästa regeringsperiod. Förutom att det handlar om att säkerställa tjänster för medborgarna som garanteras i grundlag handlar det om försörjnings- och krisberedskap. Vårt samhälle klarar inte längre att möta kriser som den som pandemin orsakade ifall systemet är så här i olag på grund av brist på vårdare.

Tehy har påpekat för regeringsförhandlarna att det gäller att lösa bristen på vårdare med olika medel. Att ytterligare förbättra avlöningen så att den närmar sig den nordiska nivån ökar klart branschens dragningskraft och förmåga att hålla kvar de anställda. Arbetsförhållanden och åtgärder för att orka med arbetet måste absolut förbättras avsevärt. Dessutom behöver Finland arbetsrelaterad invandring. Också arbetsfördelningen måste vid behov förändras rejält, så att ni utbildade kollegor kan koncentrera er på de uppgifter som ni har utbildats för.

Jag har ofta frågat vem som skötar oss i framtiden. Det är inte längre en retorisk fråga utan bister verklighet.

Om pengarna inte räcker till allt och man måste spara på något, så är hälsovården det sista medborgarna vill pruta på. Så besvarade finländarna Kantar Publics medborgarfråga, som i februari ställdes på uppdrag av Tehy. Över hälften av respondenterna (58 %) uppgav att hälsotjänsterna är det som man sist vill pruta på, ifall man tvingas spara på något.

Det finns en klar konflikt mellan medborgarnas åsikter och beslutsfattarnas handlande, för i Finland är social- och hälsovårdens andel av bruttonationalprodukten den lägsta i Norden.

En förändring till det bättre kan bara bli verklighet om det finns sann vilja till det. Du som just har valts till riksdagsledamot, nu är det fråga om människor. Om oss som håller i gång vårdtjänsterna och småbarnspedagogiken. Det handlar om vad du som riksdagsledamot kan göra för oss.

Av er riksdagsledamöter kräver vi tehyiter en modig och långsiktig social- och hälsovårdspolitik, som ger en vision av en bättre framtid. Det krävs verklig förändring – och för den behövs du, riksdagsledamot.