Ända till målet

För ett par veckor sedan uppnådde man ett historiskt vårdbeslut – kanske det är det sjätte under några år. I landet ska bildas 18 självstyrande områden av vilka 15 även anordnar vårdtjänster.

Från beslutet är det ännu lång väg till att vårdområdena inleder sin egentliga verksamhet i början av år 2019. Förhoppningsvis kommer vi nu äntligen fram ända till målet.

Även om Finlands regering nu beslutade att framskrida på regionalförvaltningens villkor är målet fortfarande att främja befolkningens välfärd och hälsa. Medborgarna utlovas jämlika, klientinriktade och högklassiga tjänster i hela landet. Ojämlikhet och hälsoskillnader ska minska. Social- och hälsovårdens primära tjänster ska stärkas. Servicestrukturen ska bli kostnadseffektiv och ha verkan.

Valfriheten får inte höja tjänsternas kostnader.

Reformens syften ska hållas klara i minnet när förberedelsearbetet görs. Många frågor har ännu inte lösts: t.ex. den nuvarande hälso- och sjukvårdspersonalens ställning, det praktiska genomförandet av valfriheten och tjänsternas slutliga finansieringsmodell. Till och med hundratals lagar måste ändras.

Valfriheten har lovats bli Finlands modell. Olika modeller måste nu granskas närmare. Det är viktigt att tjänster producerade av den offentliga, privata och tredje sektorn står på samma linje med tanke på såväl transparens, kvalitet, pris som klienterna. Valfriheten får inte höja tjänsternas kostnader.

Den offentliga och den privata sektorn kan lära av varandra om serviceproduktion. Mätarna ska vara enhetliga för att man ska kunna bedöma t.ex. hur klienterna blir valda till tjänsterna. Valfriheten ska förbättra de primära tjänsterna – reformens ursprungliga målsättning.

Genomförandet av vårdreformen kräver att den utbildade vårdpersonalen tas med och dess kunnande utnyttjas när reformen omsätts i praktiken.

Riktlinjerna gällande anställningsförhållandet, det tillämpade kollektivavtalet och förhandlingssystemet är öppna och de bereds i arbetsgrupper. Anställningsvillkoren för personalen i överlåten affärsverksamhet kan inte försämras. Förhandlingssystemet är det skäl att förnya så att de bättre lämpar sig för självstyrande områden.

Artikeln har publicerats i Tehy-tidningen 15/2015