Borde jag få ordinarie tjänst?

Image text
Det är förbjudet med visstidsavtal om arbetsgivaren har ett kontinuerligt behov av arbetskraft. Bild: iStock

Jag har haft visstidsavtal i nästan tre år, utan paus och på samma arbetsplats. Borde jag få ordinarie tjänst?

Det är förbjudet med visstidsavtal om arbetsgivaren har ett kontinuerligt behov av arbetskraft. Att man sammanlänkat visstidsavtal i åratal och arbetsuppgifterna varit de samma eller liknande tyder på ett sådant behov.

Ifall arbetskraftsbehovet är permanent är sammanlänkning olagligt även om det finns en motiverad orsak, till exempel vikariat, för dina visstidsarbetsavtal.

Att det finns ett fortgående behov tyder också det stora antalet visstidsavtal på samt antalet vikarier i förhållande till den ordinarie personalstyrkan. Ju längre sammanlänkning det är fråga om, desto tyngre skäl för visstidsanställning bör det föreligga.

Låt förtroendemannen på din arbetsplats ta ställning till förutsättningarna för fast anställning i ditt fall.