Påverkar annan arbetserfarenhet intjäningen av semester?

Image text
Bild Lehtikuva.

Innan jag blev färdig sjukskötare arbetade jag i en annan bransch under 1980- och 1990-talet, men jag har varit sjukskötare sedan år 1995. Min arbetserfarenhet från den andra branschen har inte beaktats i semesterberäkningen. Varför?

Erfarenhet som man skaffat sig i annat arbete ger inte nödvändigtvis några tillägg. Avgörande är om arbetsgivaren anser att man har nytta av tidigare erfarenhet i de nuvarande uppgifterna. Enbart antalet tjänsteår påverkar inte automatiskt erfarenhetstilläggen. Olika arbetsgivare beräknar erfarenhetstillägg på lite olika sätt.