Viktigt om arbetstid

Sätt dig in i hur övertid, arbetstidsbank och glidande arbetstid skiljer sig från varandra.

1. Lär dig grundbegreppen.

Arbetstidsformen avgör hur långa arbetspassen är och hur övertid definieras. Ta reda på vilken arbetstidsform som används på din arbetsplats och sätt dig in i dess villkor.

2. Vänta på arbetsgivarens initiativ.

Övertid förutsätter alltid arbetsgivarens initiativ och arbetstagarens samtycke. Om du ändå av tvingande skäl måste stanna på ett extra arbetsskift så är tillläggsarbetet övertid även om det inte utförts på arbetsgivarens initiativ. För övertid betalas höjd ersättning antingen i tid eller i pengar.

3. Gå med i arbetstidsbanken.

Arbetstidsbanker används på arbetsplatser där tehyiter har gjort en lokal överenskommelse om detta. I en arbetstidsbank kan man spara arbetstidsersättningar i form av tid. Person som är med i banken kan få ledigt vid behov. Insättning­arna i arbetstidsbanken är arbetstagarens ”egendom”, men om användningen kommer man överens med arbetsgivaren.

4. Tänk två gånger innan du väljer glidande arbetstid.

Glidande arbetstid lämpar sig dåligt för vården och passar endast för sådant arbete där arbetstagare själva kan bestämma när de kommer till och lämnar arbetsplatsen. Vid glidande arbetstid finns det fasta arbetstider då man alltid ska vara i arbete. Utöver detta har man glidande tider och inom ramen för dem kan arbetstagaren komma och gå fritt.

Glidande arbetstid kan tillämpas inom allmän arbetstid och kontorsarbetstid samt för arbetstid inom öppen mentalvård. I periodarbete kan sådan inte tillämpas.

5. Håll fast vid matrasten.

I vårdarbete förordar man ”smidiga matpauser under arbetet”. Det innebär att matrasten är arbetstid. Många arbetsgivare har ändå börjat tillämpa allmän arbetstid, där rasterna är arbetstagarnas egen tid. I så fall ska start- och sluttider för matrast antecknas i arbetsskiftsförteckningen. Längden på rasten ska kunna bevisas minutiöst i efterskott.

6. Var flexibel vid behov.

Smidighet är möjlig för båda parter. Vid behov kan man komma överens med förman om ändringar i arbetsskiftsförteckningen.

Sakkunniga: Tehys intressebevakningsexperter Maija Wilskman och Pekka Mykkänen samt Tehys jurist Tero Peltonen.