Framsteg för likalönsprincipen på Åland

Grundlönen för landskapets tehyiter har korrigerats

Image text
På Åland i sjukvårdsdistriktet är kvinnans euro cirka 85 cent. Bild: iStock

Den målsättning som Tehy på Åland har för att få samma lön för samma eller likvärdigt arbete har kommit en bit närmare målet. I början av juni trädde nya minimilöner i kraft och de betalas retroaktivt.

– De som just blivit färdiga drar störst nytta i det här skedet. Deras löner närmar sig lönerna för erfarna skötare, säger huvudförtroendeman Pirjo Åkerblom.

Grundlönen för sjukskötarnivån i de olika kravgrupperna är 2700, 2750 eller 2800 euro. Till sjukskötarnivån hör bland annat också fysioterapeuter, röntgen- och laboratorieskötare.

Tehyiter i landskapsförvaltningens tjänst gick i strejk i slutet av år 2014. Till följd av arbetskonflikten nåddes en överenskommelse, där det centrala innehållet är ett löneutvecklingsprogram. Innan man kom igång med programmet utfördes en lönekartläggning i landskapet. Det tog en arbetsgrupp bestående av olika förhandlingsparter nästan tre år att genomföra lönekartläggningen för cirka 500 olika tjänster.

Hittills har landskapet använt sig av två olika löneklassystem.

­– Det största problemet har varit hur man ska jämföra löner i två mycket olika system. Saken komplicerades ytterligare av det räknefel som gjordes vid uträkningen av löneförhöjningsbehovet i sjukvårdsdistriktet.

I landskapet pågår nu kollektivavtalsförhandlingar, så det är paus i arbetet med löneutvecklingsprogrammet.  Åkerblom uppskattar dock att arbetet med att harmonisera lönerna återupptas i slutet av året. Enligt överenskommelsen ska programmet vara klart före den 1 juni 2020.

Lönekartläggningen visade att det finns behov av löneharmonisering mellan mans- och kvinnodominerade branscher. I sjukvårdsdistriktet är kvinnans euro cirka 85 cent. Nästa målsättning för Tehy på Åland är lika lön för likvärdigt arbete.

– Enligt överenskommelsen från år 2014 har arbetsgivaren förbundit sig att betala de nödvändiga förhöjningarna.