På Åland i sjukvårdsdistriktet är kvinnans euro cirka 85 cent. Bild: iStock

Framsteg för likalönsprincipen på Åland

Grundlönen för landskapets tehyiter har korrigerats

Den målsättning som Tehy på Åland har för att få samma lön för samma eller likvärdigt arbete har kommit en bit närmare målet. I början av juni trädde nya minimilöner i kraft och de betalas retroaktivt.

– De som just blivit färdiga drar störst nytta i det här skedet. Deras löner närmar sig lönerna för erfarna skötare, säger huvudförtroendeman Pirjo Åkerblom.

Reklam (texten fortsätter här nedan)
Reklam

Grundlönen för sjukskötarnivån i de olika kravgrupperna är 2700, 2750 eller 2800 euro. Till sjukskötarnivån hör bland annat också fysioterapeuter, röntgen- och laboratorieskötare.

Tehyiter i landskapsförvaltningens tjänst gick i strejk i slutet av år 2014. Till följd av arbetskonflikten nåddes en överenskommelse, där det centrala innehållet är ett löneutvecklingsprogram. Innan man kom igång med programmet utfördes en lönekartläggning i landskapet. Det tog en arbetsgrupp bestående av olika förhandlingsparter nästan tre år att genomföra lönekartläggningen för cirka 500 olika tjänster.

Hittills har landskapet använt sig av två olika löneklassystem.

­– Det största problemet har varit hur man ska jämföra löner i två mycket olika system. Saken komplicerades ytterligare av det räknefel som gjordes vid uträkningen av löneförhöjningsbehovet i sjukvårdsdistriktet.

I landskapet pågår nu kollektivavtalsförhandlingar, så det är paus i arbetet med löneutvecklingsprogrammet.  Åkerblom uppskattar dock att arbetet med att harmonisera lönerna återupptas i slutet av året. Enligt överenskommelsen ska programmet vara klart före den 1 juni 2020.

Lönekartläggningen visade att det finns behov av löneharmonisering mellan mans- och kvinnodominerade branscher. I sjukvårdsdistriktet är kvinnans euro cirka 85 cent. Nästa målsättning för Tehy på Åland är lika lön för likvärdigt arbete.

– Enligt överenskommelsen från år 2014 har arbetsgivaren förbundit sig att betala de nödvändiga förhöjningarna.

Reklam
Reklam

Uutisia